Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika

Oglas slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika objavljen u Narodnim novinama broj 145 od 6. prosinca 2013.

                REPUBLIKA HRVATSKA
           DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 157. stavka 1. i 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11 i 72/13) u svezi sa člankom 152. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11 i 72/13), objavljuje


OGLAS

slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika

– 1 zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru – Građansko-upravni odjel,

– 1 zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu – Građansko-upravni odjel,

– 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Koprivnici – Građansko-upravni odjel,

– 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Čakovcu – Kazneni odjel,

– 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru – Kazneni odjel.

Kandidati za zamjenika županijskog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 110. stavak 2. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11 i 72/13).

Kandidati za zamjenika općinskog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 110. stavka 1. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11 i 72/13).

Kandidati za zamjenika državnog odvjetnika prijavi trebaju priložiti:
1. podatke o radu kandidata (životopis),
2. domovnicu,
3. diplomu pravnog fakulteta,
4. svjedodžbu o položenome pravosudnom ispitu,
5. uvjerenje državnog odvjetništva ili drugog tijela kod kojeg je kandidat zaposlen ili bio zaposlen o radnom stažu na pravnim poslovima,
6. uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak,
7. pisanu izjavu sukladno članku 157. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11 i 72/13),
8. potvrda o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (samo kandidati za zamjenike općinskih državnih odvjetnika).

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete da u roku od 15 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama broj 145 od 6. prosinca 2013. podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijavi priložene isprave podnose se u izvorniku ili presliku, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Ulica Ljudevita Gaja 30a, 10000 Zagreb, s naznakom "Imenovanje zamjenika državnog odvjetnika – oglas" (navesti broj NN).

Kandidati koji su dostavili isprave u neovjerenom presliku, dužni su prije donošenja odluke o imenovanju dostaviti izvornike isprava Državnoodvjetničkom vijeću, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb.


PREDSJEDNIK

Josip Čule