Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika

Oglas slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika objavljen u Narodnim novinama broj 101 od 20. kolovoza 2014.

                REPUBLIKA HRVATSKA
         DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

Državnoodvjetničko vijeće, na temelju članka 157. stavka 1. i 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13), u svezi s člankom 152. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13), objavljuje

OGLAS

slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika:

– 1 zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu – Kazneni odjel

– 1 zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu – Kazneni odjel.

Kandidati za zamjenika županijskoga državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 110. stavka 2. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13).

Kandidati za zamjenika državnog odvjetnika prijavi trebaju priložiti:
1. podatke o radu kandidata (životopis),
2. domovnicu,
3. diplomu pravnog fakulteta,
4. svjedodžbu o položenome pravosudnom ispitu,
5. uvjerenje državnog odvjetništva ili drugog tijela kod kojeg je kandidat zaposlen ili bio zaposlen o radnom stažu na pravnim poslovima,
6. uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak,
7. pisanu izjavu sukladno članku 157. stavku 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13).

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete da u roku od 15 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama broj 101 od 20. kolovoza 2014. podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijavi priložene isprave podnose se u izvorniku ili presliku Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Ulica Ljudevita Gaja 30a, 10000 Zagreb, s naznakom: "Imenovanje zamjenika državnog odvjetnika – oglas" (navesti broj NN).

Kandidati koji su dostavili isprave u neovjerenom presliku dužni su, prije donošenja odluke o imenovanju, dostaviti izvornike isprava Državnoodvjetničkom vijeću, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb.

Državnoodvjetničko vijeće