Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika

Oglas slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika objavljen u Narodnim novinama broj 154 od 24. prosinca 2014.

                           REPUBLIKA HRVATSKA
                     DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

Državnoodvjetničko vijeće, na temelju članka 157. stavka 1. i 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13), u svezi s člankom 152. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13), objavljuje

OGLAS

slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika

– 1 zamjenik županijskoga državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola – Građanskoupravni odjel

– 1 zamjenik županijskoga državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci – Građanskoupravni odjel

– 1 zamjenik županijskoga državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku – Kazneni odjel

– 2 zamjenika županijskoga državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu – Kazneni odjel

– 1 zamjenik županijskoga državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu – Građanskoupravni odjel.

Kandidati za zamjenika županijskog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 110. stavak 2. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13).

Kandidati za zamjenika državnog odvjetnika prijavi trebaju priložiti:
1. podatke o radu kandidata (životopis)
2. domovnicu
3. diplomu pravnog fakulteta
4. svjedodžbu o položenome pravosudnom ispitu
5. uvjerenje državnog odvjetništva ili drugog tijela kod kojeg je kandidat zaposlen ili bio zaposlen o radnom stažu na pravnim poslovima
6. uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak
7. pisanu izjavu sukladno članku 157. stavku 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13).

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete da u roku od 15 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijavi priložene isprave podnose se u izvorniku ili ovjerenom presliku Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Ulica Ljudevita Gaja 30a, 10000 Zagreb, s naznakom: "Imenovanje zamjenika državnog odvjetnika – oglas" (navesti broj NN).


PREDSJEDNIK

Josip Čule