Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika

Oglas slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika objavljen u Narodnim novinama broj 55 od 20. svibnja 2015.

                    REPUBLIKA HRVATSKA
              DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 157. stavak 1. i 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13 i 33/15) u svezi s člankom 152. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13 i 33/15) objavljuje

OGLAS

slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika

– 2 zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu – Kazneni odjel.

Kandidati za zamjenika županijskog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 110. stavak 2. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13 i 33/15).

Kandidati za zamjenika državnog odvjetnika prijavi trebaju priložiti:
1. podatke o radu kandidata (životopis)
2. domovnicu
3. diplomu pravnog fakulteta
4. svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu
5. uvjerenje državnog odvjetništva ili drugog tijela kod kojeg je kandidat zaposlen ili bio zaposlen o radnom stažu na pravnim poslovima
6. uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak
7. pisanu izjavu sukladno članku 157. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13 i 33/15).

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete da u roku 15 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama broj 55 od 20. svibnja 2015. podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijavi priložene isprave se podnose u izvorniku ili presliku Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Ulica Ljudevita Gaja 30a, 10000 Zagreb, s naznakom "Imenovanje zamjenika državnog odvjetnika – oglas" (navesti broj NN).

Kandidati koji su dostavili isprave u neovjerenom presliku dužni su, prije donošenja odluke o imenovanju, dostaviti izvornike isprava Državnoodvjetničkom vijeću, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb.


PREDSJEDNIK

Dražen Jelenić