Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas slobodnih mjesta zamjenika glavnog državnog odvjetnika

Oglas slobodnih mjesta zamjenika glavnog državnog odvjetnika objavljen u Narodnim novinama broj 31 od 7. ožujka 2014.

                  REPUBLIKA HRVATSKA
           DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE


Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 157. stavak 1. i 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13) u svezi s člankom 152. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13), objavljuje


OGLAS

slobodnih mjesta zamjenika glavnog državnog odvjetnika

– 2 zamjenika glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske – Kazneni odjel.

Kandidati za zamjenika glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske moraju ispunjavati uvjete iz članka 110. stavka 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13).

Kandidati za zamjenika državnog odvjetnika prijavi trebaju priložiti:
1. podatke o radu kandidata (životopis),
2. domovnicu,
3. diplomu pravnog fakulteta,
4. svjedodžbu o položenome pravosudnom ispitu,
5. uvjerenje državnog odvjetništva ili drugog tijela kod kojeg je kandidat zaposlen ili bio zaposlen o radnom stažu na pravnim poslovima,
6. uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak,
7. pisanu izjavu sukladno članku 157. stavku 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13).

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete za mjesto zamjenika državnog odvjetnika u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, a nisu kao dužnosnici u pravosudnim tijelima obnašali pravosudnu dužnost, Vijeće će provesti postupak provjere znanja sukladno odredbi članka 158. a Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13) i Pravilnika o načinu i provođenju te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora (NN140/13).

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete da u roku od 15 dana od objave oglasa u Narodnim novinama broj 31 od 7. ožujka 2014. podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijavi priložene isprave podnose se u izvorniku ili ovjerenom presliku, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Ulica Ljudevita Gaja 30a, 10000 Zagreb, s naznakom: "Imenovanje zamjenika državnog odvjetnika – oglas" (navesti broj NN).


PREDSJEDNIK

Josip Čule