Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas slobodnih mjesta zamjenika općinskih državnih odvjetnika

Oglas slobodnih mjesta zamjenika općinskih državnih odvjetnika objavljen u Narodnim novinama broj 92 od 26. kolovoza 2015.

                REPUBLIKA HRVATSKA
          DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 157. stavak 1. i 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13 i 33/15), u svezi s člankom 152. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13 i 33/15), objavljuje


OGLAS

slobodnih mjesta zamjenika općinskih državnih odvjetnika:


– 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Čakovcu – Kazneni odjel

– 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Čakovcu – Građansko-upravni odjel

– 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku – Kazneni odjel

– 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću – Kazneni odjel

– 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Koprivnici – Građansko-upravni odjel

– 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu – Građansko-upravni odjel

– 2 zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku – Kazneni odjel

– 2 zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola – Kazneni odjel

– 3 zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci – Kazneni odjel

– 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci – Građansko-upravni odjel

– 4 zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku – Kazneni odjel

– 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu – Kazneni odjel

– 2 zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu – Građansko-upravni odjel

– 4 zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu – Kazneni odjel

– 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu – Građansko-upravni odjel

– 2 zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici – Kazneni odjel

– 8 zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu – Kazneni odjel

– 5 zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu – Građansko-upravni odjel

– 2 slobodna mjesta zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zlataru – Kazneni odjel

– 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zlataru – Građansko-upravni odjel.


Kandidati za zamjenika općinskog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 110. stavak 1. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13 i 33/15).

Kandidati za zamjenika državnog odvjetnika prijavi trebaju priložiti:
1. podatke o radu kandidata (životopis)
2. domovnicu
3. diplomu pravnog fakulteta
4. svjedodžbu o položenome pravosudnom ispitu
5. uvjerenje državnog odvjetništva ili drugog tijela kod kojeg je kandidat zaposlen ili bio zaposlen o radnom stažu na pravnim poslovima
6. uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak
7. pisanu izjavu, sukladno članku 157. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13 i 33/15)
8. potvrdu o završenoj državnoj školi za pravosudne dužnosnike.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete da u roku od 15 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama broj 92 od 26. kolovoza 2015. podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijavi priložene isprave podnose se u izvorniku ili ovjerenom presliku, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Ulica Ljudevita Gaja 30a, 10000 Zagreb, s naznakom: "Imenovanje zamjenika državnog odvjetnika – oglas" (navesti broj NN).


Državnoodvjetničko vijeće