Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas slobodnog mjesta državnog odvjetnika

Oglas slobodnog mjesta državnog odvjetnika objavljen u Narodnim novinama broj 33 od 16. ožujka 2012.

           R E P U B L I K A   H R V A T S K A
 DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE


Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, na temelju članka 96. stavak 1., u vezi članka 95. stavak 2. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj: 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11 i 130/11), objavljuje:


O G L A S
slobodnog mjesta državnog odvjetnika


- 1 slobodno mjesto županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom
   odvjetništvu u Varaždinu

- 1 slobodno mjesto općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u
  Crikvenici

Kandidati za županijskog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 94. stavak 1. i 2. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj: 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11 i 130/11).

Kandidati za općinskog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 94. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09,  153/09, 116/10, 145/10 i 57/11).

Kandidati za državnog odvjetnika prijavi trebaju priložiti:
1. podatke o radu kandidata (životopis),
2. pisanu izjavu sukladno članku 96. stavak 2. Zakona o državnom  odvjetništvu

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete da u roku od 15 dana, od dana objave ovog oglasa u Narodnim novinama broj 33 od 16. ožujka 2012. podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijavi priložene isprave podnose se u izvorniku ili ovjerenoj preslici ili prijepisu, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Gajeva 30a, 10000 Zagreb, s naznakom "Imenovanje državnog odvjetnika - oglas" (navesti broj NN).


GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK
REPUBLIKE HRVATSKE

Mladen Bajić