Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas slobodnog mjesta državnog odvjetnika

Oglas slobodnog mjesta državnog odvjetnika objavljen u Narodnim novinama broj 128 od 21. studenog 2012.

                   REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, na temelju članka 96. stavka 1., u vezi s člankom 95. stavkom 2. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj: 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11 i 130/11), objavljuje

OGLAS

slobodnog mjesta državnog odvjetnika

– 1 slobodno mjesto općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku.

Kandidati za općinskog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 94. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11 i 130/11).

Kandidati za državnog odvjetnika prijavi trebaju priložiti:
1. podatke o radu kandidata (životopis),
2. pisanu izjavu sukladno članku 96. stavku 2. Zakona o državnom odvjetništvu.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete da u roku od 15 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama broj 128 od 21. studenog  2012. podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijavi priložene isprave podnose se u izvorniku ili ovjerenom presliku ili prijepisu, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Gajeva 30a, 10000 Zagreb, s naznakom "Imenovanje državnog odvjetnika – oglas" (navesti broj NN).

GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK

Mladen Bajić