Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas slobodnog mjesta zamjenika državnog odvjetnika

Oglas slobodnog mjesta zamjenika državnog odvjetnika u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske objavljen u Narodnim novinama broj 130 od 5. studenog 2014.

                            REPUBLIKA HRVATSKA
                      DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

Državnoodvjetničko vijeće, na temelju članka 157. stavka 1. i 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13), u svezi s člankom 152. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13), objavljuje

OGLAS

slobodnog mjesta zamjenika državnog odvjetnika:

– 1 zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske – Građansko-upravni odjel.

Kandidati za zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske moraju ispunjavati uvjete iz članka 110. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13).

Kandidati za zamjenika državnog odvjetnika prijavi trebaju priložiti:
1. podatke o radu kandidata (životopis)
2. domovnicu
3. diplomu pravnog fakulteta
4. svjedodžbu o položenome pravosudnom ispitu
5. uvjerenje državnog odvjetništva ili drugog tijela kod kojeg je kandidat zaposlen ili bio zaposlen o radnom stažu na pravnim poslovima
6. uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak
7. pisanu izjavu sukladno članku 157. stavku 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13).

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete za mjesto zamjenika državnog odvjetnika u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, a nisu kao dužnosnici u pravosudnim tijelima obnašali pravosudnu dužnost, Vijeće će provesti postupak provjere znanja sukladno Pravilniku o načinu i provođenju te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora (NN 140/13).

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete da u roku od 15 dana od objave oglasa u Narodnim novinama podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijavi priložene isprave podnose se u izvorniku ili ovjerenom presliku, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Ulica Ljudevita Gaja 30a, 10000 Zagreb, s naznakom: "Imenovanje zamjenika državnog odvjetnika – oglas" (navesti broj NN).


PREDSJEDNIK

Josip Čule