Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas slobodnih mjesta državnih odvjetnika

Oglas slobodnih mjesta državnih odvjetnika objavljen u Narodnim novinama broj 6 od 14. siječnja 2011.

                 REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE


Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, na temelju članka 96. stavka 1., u vezi s člankom 95. stavak 2. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10 i 145/10), objavljuje


OGLAS

slobodnih mjesta državnih odvjetnika

– 1 slobodno mjesto županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu

– 1 slobodno mjesto županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu

– 1 slobodno mjesto županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Kandidati za županijskog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 94. stavka 1. i 2. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 76/09, 153/09, 116/10 i 145/10).

Kandidati za državnog odvjetnika prijavi trebaju priložiti:

1. podatke o radu kandidata (životopis)

2. pisanu izjavu sukladno članku 96. stavak 2. Zakona o državnom odvjetništvu

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete da u roku od 15 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama broj 6 od 14. siječnja 2011. podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijavi priložene isprave podnose se u izvorniku ili ovjerenom presliku ili prijepisu Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Gajeva 30a, 10 000 Zagreb, s naznakom: "Imenovanje državnih odvjetnika – oglas" (navesti broj NN).

GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK

Mladen Bajić