Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Krapini
Podnijeta žalba na presudu kojom je A. Š. proglašen krivim zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja, zlouporabe stečaja i zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju

Općinsko državno odvjetništvo u Krapini podnijelo je Općinskom sudu u Krapini žalbu na presudu kojom je hrvatski državljanin A. Š. (1956.) proglašen krivim za počinjenje kaznenog djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja iz čl. 215. st. 1., 3. i 4. KZ-a, kaznenog djela zlouporabe stečaja iz čl. 282. st. 1. i st. 2. KZ-a i kaznenog djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 1. al. 4. i st. 2. KZ-a.
Žalba je podnesena zbog odluka suda o kaznenoj sankciji i oduzimanju imovinske koristi s prijedlogom da se istome izrekne bezuvjetna kazna zatvora te mu se oduzme imovinska korist pribavljena kaznenim djelom. (21. 12. 2009.)

Općinski sud u Krapini za navedena je kaznena djela primijenio uvjetnu osudu, odnosno osudio ga je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i tri mjeseca na rok kušnje od pet godina uz oduzimanje imovinske koristi od pravne osobe. Državno odvjetništvo smatra kako pri donošenju odluke o odmjeravanju kazne sud nije u dovoljnoj mjeri cijenio činjenice ranije osuđivanosti okrivljenika, količinu protupravnog ponašanja, te visinu pribavljene imovinske koristi, slijedom čega se u svjetlu generalne i specijalne prevencije za istog kao jedina adekvatna sankcija ukazuje bezuvjetna kazna zatvora.
Podsjetimo, optuženika se tereti da je tijekom 1997. godine, koristeći se položajem direktora trgovačkog društva Tiskara Ljudevit Gaj d.d. iz Krapine, pribavio protupravnu imovinsku korist u iznosu od 10.000 DEM, odnosno da je dio novca dobivenog prodajom stroja poduzeća zadržao za sebe, te da tijekom 1999. godine u istom svojstvu poslovanjem preko računa drugog poduzeća i isplaćivanjem plaća radnicima putem blagajne tog poduzeća neistinito prikazao poslovanje društva. Opisanim je navedenom društvu pribavio nepripadnu dobit u ukupnom iznosu od 3.720.138,66 kuna oštetivši proračun Republike Hrvatske te proračune HZZO-a i HZMO-a. Tereti ga se i da je poduzimajući radnje koje su u očitoj suprotnosti s urednim gospodarenjem, odnosno kupovanjem bezvrijednih vlastitih dionica društva i kompenzirajući ih s konkretnim potraživanjima koja je to društvo imalo prema društvu od kojeg su dionice kupljene, umanjio stečajnu masu društva.