Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku
Odgovor na objavljenu informaciju

Povodom teksta objavljenog pod naslovom "Pogrešku DORH-a država platila 1,13 milijuna kuna" u Slobodnoj Dalmaciji od 28. svibnja 2016. objavljujemo odgovor na objavljenu informaciju radi istinitog informiranja javnosti budući da su objavljene netočne informacije. (2. 6. 2016.)

U tekstu je objavljeno da je jedna "sitna" nepažnja Državnog odvjetništva koštala nedavno Republiku Hrvatsku 1,135.000 kuna plus kamate od 2008. godine, i da je tužiteljstvo promašilo termin podnošenja regresne tužbe protiv pripadnika HV-a osuđenog za ubojstvo civila i nanijelo štetu proračunu.
Objavljeni navodi nisu točni. Naime, temeljem pravomoćne presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu koja je potvrđena presudom Županijskog suda u Zagrebu 19. prosinca 2008. godine, M. Čanak, P. Čanak, M. Škorić, N. Tatalović, S. Maletić i M. Okić je; temeljem štetnog događaja koji se dogodio sredinom kolovoza 1995. godine u mjestu Zrmanja; Republika Hrvatska na ime naknade štete isplatila ukupan iznos od 1,135.016,03 kuna.    
 
S obzirom da je štetu prouzročio tuženik kaznenim djelom, protiv Ivice Petrića je radi isplate navedenog iznosa 22. travnja 2009. podnesen zahtjev za mirno rješenje spora, a tužba 15. lipnja 2009.

Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku je podnijelo tužbu prije proteka trosmjesečnog roka od ponošenja zahtjeva za mirno rješavanje spora kako bi poštivalo prekluzivni rok određen čl. 1061. st. 4 Zakona o obveznim odnosima radi izbjegavanja posljedica koje prekluzija nosi. Tuženik je u postupku predložio odbacivanje tužbe s obzirom da nije udovoljeno čl. 186.a. ZPP-a jer da je tužba podnesena prije isteka roka od tri mjeseca, a prvostupanjski sud je rješenjem od 26. travnja 2012. odbio prijedlog tuženika. Protiv tog je rješenja tuženik uložio žalbu koja je uvažena rješenjem Županijskog suda u Šibeniku kojim je tužba odbačena. 

Protiv navedene odluke drugostupanjskog suda podnesena je revizija zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 1. i čl. 354. st. 2. toč. 11. Zakona o parničnom postupku i pogrešne primjene materijalnog prava iz čl. 1061. Zakona o obveznim odnosima.

Nakon zaprimanja rješenja Županijskog suda u Šibeniku (4. ožujka 2016.), Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku je 7. ožujka 2016. podnijelo novu tužbu radi naknade štete u istom iznosu protiv Ivice Petrića jer za to nema zakonskih zapreka, a ista se nalazi u radu kod Općinskog suda u Šibeniku. Prvo ročište održano je 12. svibnja 2016., a slijedeće još nije zakazano.

Slijedom navedenog, razvidno je kako je neosnovan i neistinit navod objavljen u sredstvu javnog priopćavanja da je zbog pogreške u postupanju Općinskog državnog odvjtništva u Šibeniku nastupila šteta za Republiku Hrvatsku.