Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu
Upis pomorskog dobra - odgovor na objavljenu informaciju

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske od 31. kolovoza 2000. kojom je određena granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Split, predio od Zente do Duilova, obavilo upis pomorskog dobra na nekretninama koje predstavljaju šetnicu uz more te na česticama u cijelosti položenim na umjetno stvorenom dijelu obale – nasipu. (27. 7. 2016.)
Uz navedeno, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je Područnom uredu za katastar Split podnijelo prijedlog za provedbu parcelacijskih elaborata kojim se predlaže evidentiranje pomorskog dobra na katastarskim česticama u k.o. Split na području od Zente do Duilova i na predjelu športske luke Zenta.
Navedeni upravni postupci su prekinuti do pravomoćnosti rješenja o provedbi parcelacijskih elaborata s obzirom da  je u tijeku upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu po tužbi Ante Kuzmanića i Josipa Kuzmanića na koji državno odvjetništvo ne može utjecati. 
U odnosu na prijedlog za izmjenu granica pomorskog dobra koji je zaprimljen u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske ističe se da takvu mogućnost zakon ne predviđa osim ako se radi o očitoj grešci. Stoga Državno odvjetništvo Republike Hrvatske nije dalo mišljenje na prijedlog za izmjenu granice pomorskog dobra na navedenom području jer ne smatra da se radi o očitoj grešci radi koje bi granicu trebalo mijenjati.