Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru
Podignuta optužnica protiv odgovorne osobe i pravne osobe zbog protupravne eksploatacije rudnog blaga

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru podiglo je pred Općinskim sudom u Vukovaru optužnicu protiv odgovorne osobe M. T. (1956.) i pravne osobe zbog počinjenja kaznenog djela protiv okoliša protupravnom eksploatacijom rudnog blaga iz čl. 261.a st. 1. i 3. Kaznenog zakona. (30. 10. 2009.)
Optužnicom se okrivljenu odgovornu osobu M. T. te pravnu osobu tereti da su u travnju 2009. protivno odredbi čl. 30. Zakona o rudarstvu eksploatirali mineralne sirovine ciglarske gline bez da su prethodno od Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, nadležnog za poslove rudarstva, ishodovali potrebnu rudarsku koncesiju za izvođenje rudarskih radova. Okrivljenog M. T. tereti se da je za svoje trgovačko društvo pribavio nepripadnu materijalnu korist u iznosu od 198.819,36 kuna.