Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru
Odgovor na objavljene informacije

Na internetskom portalu ZDNews.hr 31. srpnja 2012. je objavljen tekst pod naslovom "Osuđen bez suđenja", a u središnjem Dnevniku HTV-a 1. kolovoza 2012. je emitiran prilog pod naslovom "Presuda po novom ZKP-u" u kojima se govori o presudi Općinskog suda u Zadru kojom je vlasnik navedenog portala H. B. osuđen na kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci s rokom kušnje od dvije godine, iako prema njegovim navodima, "ne postoje nikakvi dokazi" da bi isti počinio kazneno djelo prijetnje na štetu F. P. kako mu se to inkriminira optužnicom Općinskog državnog odvjetništva u Zadru. (2. 8. 2012.)

I u spomenutom tekstu internetskog portala i u prilogu Dnevnika je objavljeno kako sam H. B. nije bio upoznat da se protiv njega vodi kazneni postupak i da je osuđen na uvjetnu zatvorsku kaznu bez prethodnog znanja da se protiv njega vodi kazneni postupak čime se između ostalog u javnosti dovodi u pitanje i zakonitost postupanja Općinskog državnog odvjetništva u Zadru slijedom čega, a u cilju istinitog informiranja, priopćujemo kako te tvrdnje nisu točne.
Općinsko državno odvjetništvo u Zadru zaprimilo je 3. travnja 2012. kaznenu prijavu Policijske uprave zadarske protiv H. B. zbog kaznenog djela prijetnje iz čl. 129. st. 3. u vezi čl. 2. Kaznenog zakona počinjenog na štetu F. P. u privitku koje se, između ostalog, nalazila službena zabilješka o obavljenom obavijesnom razgovoru s osumnjičenikom na okolnosti navoda kaznene prijave datirane 19. ožujka 2012. iz koje proizlazi da je osumnjičeni H. B. odmah po podnošenju kaznene prijave bio pozvan u policiju na obavijesni razgovor i upoznat s navodima iz prijave. 
Tijekom policijske obrade kaznene prijave prikupljeni su materijalni dokazi kao i obavljeni obavijesni razgovori s više osoba iz čega je proizlazila osnovana sumnja na učin djela slijedom čega je ovo državno odvjetništvo temeljem zakonskih ovlasti koje mu daje Zakon o kaznenom postupku u prethodnom postupku provelo određene dokazne radnje, a između ostalih i radnju prvog ispitivanja osumnjičenika putem naloga policijskom istražitelju za prvo ispitivanje koje je obavljeno 1. lipnja 2012. u PU zadarskoj, a na koje ga je ovo državno odvjetništvo pozvalo pozivom od 25. svibnja 2012.
Uz poziv za prvo ispitivanje upućena mu je i pouka o pravima u kojoj mu je jasno navedeno za koje je kazneno djelo osumnjičen, činjenični i zakonski opis kaznenog djela te pravna kvalifikacija istog kao i činjenica da nije dužan iznijeti svoju obranu niti odgovarati na pitanja policijskog istražitelja te je poučen da ima pravo razgledavanja, prepisivanja, preslikavanja i snimanja državnoodvjetničkog spisa i predmeta koji se mogu upotrijebiti kao dokaz u postupku.
Iz zapisnika o prvom ispitivanju osumnjičenika koji je H. B. vlastoručno potpisao nakon obavljenog ispitivanja jasno proizlazi da je bio upoznat sa ovim svojim pravima, da je primio i razumio pouku o pravima te se očitovao da ne želi imati branitelja prilikom prvog ispitivanja na kojem nije želio iznijeti svoju obranu, odnosno branio se šutnjom.

Na temelju dokaza koje je ovo državno odvjetništvo prikupilo tijekom prethodnog postupka, 11. srpnja 2012. je pred Općinskim sudom u Zadru podignuta optužnicu s kaznenim nalogom koju mogućnost daje Zakon o kaznenom postupku u kojoj su decidirano navedeni dokazi na kojima temeljimo optužbu. Temeljem te optužnice Općinski sud u Zadru je donio presudu o kaznenom nalogu 26. srpnja 2012. procijenivši kako je prijedlog za izdavanje kaznenog naloga ovog državnog odvjetništva u cijelosti osnovan, a što je zaključio iz dokaza prikupljenih u postupku koji je prethodio podizanju optužnice.
Slijedom navedenog, okrivljeni H. B. je bio upoznat s tijekom kaznenog postupka protiv njega te nisu točni navodi koje je iznio u sredstvima javnog priopćavanja.