Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Netočni navodi Marije Klipa da nije obeštećena

Nije točan navod objavljen u jednom dnevnom listu kako Marija Klipa nije obeštećena i nije točno ono što proizlazi iz njene izjave da nije primila novčani iznos na ime naknade neimovinske štete zbog čega je Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu uputilo uredniku tekst odgovora na objavljenu netočnu informaciju koji objavljujemo u priopćenju radi točnog informiranja javnosti. (25. 9. 2013.)

U parničnom postupku pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu radi naknade štete zbog povrede prava osobnosti iz štetnog događaja od 23. rujna 2010. u mjestu Plaški, tužbu protiv Republike Hrvatske su podnijeli Marija Klipa (koja je osobno stradala prilikom štetnog događaja), te njena majka, kći i sin. Tijekom postupka, a odmah po zaprimanju tužbe, tužena Republika Hrvatska je priznala navode tužbe koji se odnose na činjenicu stradavanja prvotužiteljice Marije Klipa.
S obzirom da okolnosti iz činjeničnih navoda ostalih tužitelja iziskuju provođenje liječničkog i vještačenja gospodarske struke, a koja su ovi tužitelji još tijekom postupka mirenja odbili bez valjanog obrazloženja, Republika Hrvatska je još u fazi mirnog postupka predlagala isplatu djelomičnog obeštećenja prvotužiteljice Marije Klipa u iznosu od 350.000,00 kuna budući da niti njeno liječenje još nije bilo dovršeno.
U parničnom postupku tužena Republike Hrvatska je priznala dio zahtjeva u odnosu na tužiteljicu Mariju Klipa, zbog čega je sud donio djelomičnu presudu na temelju priznanja, kojom je naložena isplata iznosa od 350.000,00 kuna na teret Republike Hrvatske. Isplata iznosa naknade neimovinske štete zajedno s pripadajućom kamatom je obavljena 21. kolovoza 2013. na žiro-račun njene punomoćnice u ukupnom iznosu od 461.750,68 kuna.
Slijedom navedenog, netočni su navodi Marije Klipa da do danas nije primila odštetu od Republike Hrvatske s obzirom da je nesporni dio, a temeljem citirane djelomične presude na temelju priznanja, isplaćen u kolovozu 2013. godine.