Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Podignuta optužnica protiv I. P. i A. B. zbog počinjenja kaznenog djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu optužnicu protiv hrvatskih državljana I. P. (1957.) i A. B. (1965.) zbog počinjenja kaznenog djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, i to I. P. zlouporabom ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 1. al. 6. i st. 2. KZ-a, a A. B. poticanjem na zlouporabu ovlasti u gospodarskom poslovanju iz  čl. 292. st. 1. al. 6. i st. 2. u svezi čl. 37. st. 1. KZ-a. (8. 1. 2010.)

Optužnicom ih se tereti da su tijekom druge polovice listopada 1998. godine u Zagrebu, I. P. kao viši stručni savjetnik Hrvatskog fonda za privatizaciju zadužen za predmete upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, a A. B. kao direktor jednog trgovačkog društva; nakon što je po raspisanom natječaju za prodaju jedne nekretnine Kolegij HFP-a kao najpovoljnijeg ponuđača s ponudom od 450.000 DEM-a odabrao navedeno trgovačko društvo; I. P. sastavio ugovor o kupoprodaji te ga dostavio radi davanja mišljenja Državnom pravobraniteljstvu Republike Hrvatske (predniku Državnog odvjetništva RH). Kada je Državno pravobraniteljstvo RH dalo pozitivno mišljenje o pravnoj valjanosti tog ugovora; a potom u namjeri da trgovačkom društvu okrivljenog A. B. pribave nepripadnu materijalnu dobit; na njegovo je traženje, iako su obojica znala da je predmet prodaje samo čestica upisana u jedan zemljišno knjižni uložak, I. P. neovlašteno izmijenio točku 1. ugovora o prodaji. Naime, tereti ga se da je promijenio točku 1. ugovora tako da je uz predmetnu katastarsku česticu zgrade kao predmet prodaje dopisao i susjednu katastarsku česticu iako ta čestica nije obuhvaćena natječajem o prodaji niti odlukom Kolegija HFP-a o prihvaćenoj ponudi.
Okrivljenog I. P. tereti se da je na opisani način omogućio trgovačkom društvu stjecanje vlasništva i na toj čestici iako istu stvarno nije kupilo niti platilo te; iako svjestan da mu to omogućava protivno odredbi čl. 6. Zakona o privatizaciji i odredbama Pravilnika o prodaji dionica, udjela, stvari i prava javnim prikupljanjem ponuda; i u realizaciji dogovorenog, 15. prosinca 1998. u ime HFP-a neovlašteno izdao tabularnu ispravu potvrđujući u njoj neistinito da je kupac kupio obje čestice i u cijelosti podmirio svoju obvezu, premda u tom trenutku nije platio niti dio ugovorene kupoprodajne cijene.
Temeljem te potvrde, trgovačko je društvo pred Općinskim sudom u Šibeniku zatražilo i ishodilo uknjižbu prava vlasništva u svoju korist na obje čestice čime si je pribavilo nepripadnu materijalnu dobit u iznosu od 236.600,00 kn.