Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Plan nabave

Plan nabave za Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru za 2012. godinu (7. svibanj 2012.)

             REPUBLIKA HRVATSKA    
 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
                     U ZLATARU

Zlatar, 25. travnja 2012.

Temeljem čl. 20.st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine RH br. 90/11) i čl. 4. i 21. st. 1. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine RH br. 76/09, 153/09, 116/10,145/10,57/11 i 130/11), zamjenica općinskog državnog odvjetnika koja obavlja poslove općinskog državnog odvjetnika donosi

PLAN NABAVE
OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA U ZLATARU ZA 2012. GODINU

Točka 1.

Ovim planom nabave Općinskog državnog odvjetništva u Zlataru za 2012. godinu (dalje u tekstu Plan nabave), planiraju se nabave roba, radova i usluga za potrebe Općinskog državnog odvjetništva u Zlataru. 

Točka 2.

Plan nabave se u slučaju potrebe može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i dopune će se vidljivo označiti.

Točka 3.

Planirana nabava roba, radova i usluga prikazane su u tabeli koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ove točke plana nabave.

Točka 4.

Ovaj plan nabave stupa na snagu danom donošenja.

Točka 5.

Ovaj plan nabave i sve naknadne izmjene i dopune istoga, objavit će se na Internet stranicama Državnog odvjetništva RH.

OBAVLJA POSLOVE OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA
 ZAMJENICA OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA
Tajana Tušek

Prilog: Tablica plana nabave za 2012. godinu