Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Plan nabave

Plan nabave Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru za 2012. godinu (26. lipanj 2012.)

              REPUBLIKA  HRVATSKA
    OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
                    U BJELOVARU
  
Bjelovar, 21. svibnja 2012.

Temeljem čl. 20. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11) i čl. 4. st. 1. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine br. 86/09, 153/09, 116/10, 1545/10, 57/11 i 130/11) općinska državna odvjetnica donosi


PLAN NABAVE
OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA U BJELOVARU ZA 2012. GODINU


I

Ovim planom nabave Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru za 2012. godinu (dalje u tekstu Plan nabave), planiraju se nabava roba, radova i usluga Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru.

II

Plan nabave se u slučaju potrebe može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i dopune će se vidljivo označiti.

III

Planirana nabava roba, radova i usluga prikazane su u tabeli koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ove točke plana nabave.

IV 

Ovaj plan nabave stupa na snagu danom donošenja.

Ovaj plan nabave i sve naknadne izmjene i dopune istoga, objavit će se na Internet stranicama Državnog odvjetništva RH.


OPĆINSKA DRŽAVNA ODVJETNICA

Višnja Janošević Ferenčić


Prilog: Tablica plana nabave za 2012. godinu