Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Plan nabave

Plan nabave za Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru za 2013. godinu (22. ožujka 2013.)

                 REPUBLIKA HRVATSKA   
   OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
                      U ZLATARU

Zlatar, 22.veljače  2013.

Temeljem čl. 20. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine RH, br. 90/11) i čl. 4. i 21. st. 1. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine RH, br. 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11 i 130/11 ), općinska državna odvjetnica  donosi

PLAN NABAVE
OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA U ZLATARU ZA 2013. GODINU

Točka 1.

Ovim planom nabave Općinskog državnog odvjetništva u Zlataru za 2013. godinu ( dalje u tekstu Plan nabave), planiraju se nabave roba, radova i usluga za potrebe Općinskog državnog odvjetništva u Zlataru.

Točka 2.

Plan nabave se u slučaju potrebe može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i dopune će se vidljivo označiti.

Točka 3.

Planirana nabava roba, radova i usluga prikazane su u tabeli koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ove točke plana nabave.

Točka 4.

Ovaj plan nabave stupa na snagu danom donošenja.

Točka 5.

Ovaj plan nabave i sve naknadne izmjene i dopune istoga, objavit će se na Internet stranicama Državnog odvjetništva RH.


OPĆINSKA DRŽAVNA ODVJETNICA

Tajana Tušek, v.r.      


Prilog: Tablica plana nabave za 2013. godinu