Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Plan nabave

Plan nabave za Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu za 2013. godinu (4. travanj 2013.)

            REPUBLIKA HRVATSKA
  OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
             U  Č A K O V C U


Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj: 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11) sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11) općinski državni odvjetnik donosi

O D L U K U

1. Donosim Plan nabave Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu za 2013. godinu;

2. Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na internetskim stranicama Državnog odvjetništva Republike Hrvatske;

3. Sredstva za nabavu osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu-Razdjel: 110, Glava: 70.


OPĆINSKI DRŽAVNI ODVJETNIK

Davorin Zlatarek


Spomenuti plan se nalazi u prilogu.