Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Plan prijama na stručno osposobljavanje

Plan prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom državnom odvjetništvu u Koprivnici za 2016. godinu objavljen 15. prosinca 2016.

                           REPUBLIKA HRVATSKA
               OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U
                         K  O  P  R  I  V  N  I  C  I

Na temelju članka 3. stavka 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj 100/2011) uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave KLASA:131-01/16-01/147 URBROJ: 515-04-01-02/8-16-2 od 30. rujna 2016. Ministarstva financija klasa: 100-01/16-01/129 urbroj: 513-05-01-16-2 od 6. listopada 2016. općinska državna odvjetnica donosi

PLAN PRIJMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
U OPĆINSKOM DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU U KOPRIVNICI

ZA 2016. GODINU

I.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2016. godini prijam 5 osoba, od čega:
- 5 osoba sa stečenom srednjom stručnom spremom. 

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvenih jedinica u kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.

II.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje, sukladno odredbama Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima.

Plan prijama provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske – www.dorh.hr, na web stranici Ministarstva uprave – www.uprava.hr i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – www.hzz.hr.

OPĆINSKA DRŽAVNA ODVJETNICA

Ivanka Švagelj-Lovreković