Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Plan nabave

Plan nabave za Općinsko državno odvjetništvo u Sesvetama za 2012. godinu (7. svibanj 2012.)

               REPUBLIKA HRVATSKA
    OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
                   U  SESVETAMA

Sesvete, 26. travnja  2012.

Temeljem članka 20. stavka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi (NN-90/11) i čl. 20. Zakona o državnom odvjetništvu, zamjenica općinskog državnog odvjetnika koja obavlja poslove općinske državne odvjetnice donosi

PLAN NABAVE
OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA U SESVETAMA
ZA 2012. GODINU

1. Ovim planom nabave Općinskog državnog odvjetnišva u Sesvetama za 2012. godinu (u daljnem tekstu Plan nabave) planiraju se nabave roba, radova i usluga za potrebe Općinskog državnog odvjetništva u Sesvetama.

2. Plan nabave se u slučaju potrebe može mijenjati i dopunjavate, a sve izmjene i dopune će se vidljivo označiti.

3. Planirana nabava roba, usluga i radova prikazana je u tabeli koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ove točke Plana nabave.

4. Ovaj plan nabave stupa na snagu danom donošenja.

5. Ovaj plan nabave i sve naknadne izmjene i dopune istoga objavit će se na Internet stranicama Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

ZAMJENICA OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA KOJA OBAVLJA POSLOVE OPĆINSKE DRŽAVNE ODVJETNICE
Iskra Belić

Spomenuti plan se nalazi u prilogu