Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Podignuta optužnica protiv Berislava Rončevića i Ive Bačića

Nakon dovršene istrage i nakon što je Hrvatski sabor 16. listopada 2009. dao odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Berislava Rončevića, USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv Berislava Rončevića, bivšeg ministra obrane RH, te protiv Ive Bačića, bivšeg pomoćnika ministra obrane RH, zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti. (28. 10. 2009.)
Nakon napisa u medijima od 7. prosinca 2007. o mogućim nezakonitostima u postupku nabave vojnih kamiona, Državno odvjetništvo RH zatražilo je od Državnog ureda za reviziju izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja MORH-a za 2004. godinu.  Državno odvjetništvo je, osim navedenog, zatražilo i ostalu relevantnu dokumentaciju od drugih nadležnih državnih tijela. Nakon pribavljanja i proučavanja dostavljene dokumentacije, 7. prosinca 2008. od MUP-a RH zatraženo je provođenje kriminalističke obrade. Potom je policija državnom odvjetništvu sukcesivno dostavljala posebna izvješća i opsežnu dokumentaciju. Tijekom kriminalističke obrade je, radi utvrđivanja tehničkih karakteristika i vrijednosti vozila, zatraženo i provođenje stojarskog te knjigovodstveno-financijskog vještačenja
Nakon dovršetka kriminalističke obrade, Policijski nacionalni USKOK je 30. srpnja 2009. USKOK-u podnio kaznenu prijavu protiv Berislava Rončića i Ive Bačića. Nakon toga su izvršeni dopunski izvidi, a prije pokretanja istrage Državno odvjetništvo RH je zatražilo mišljenje Hrvatskog sabora o skidanju imuniteta zastupniku Berislavu Rončeviću. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora 19. kolovoza 2009. donijelo je zaključak da se istraga može provesti i bez skidanja imuniteta. Istoga dana USKOK je donio nalog o provođenju istrage protiv imenovanih zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti.
Tijekom istrage su ispitani osumnjičenici i veći broj svjedoka. Osim navedenog, poduzete su dokazne radnje knjigovodstveno-finacijskog i strojarsko-tehničkog vještačenja. Kako je iz rezultata provedene istrage proizlazila osnovana sumnja da su Berislav Rončević i Ivo Bačić počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, Državno odvjetništvo RH je 13. listopada 2009. uputilo predsjedniku Hrvatskog sabora Zahtjev za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Berislava Rončevića. Hrvatski sabor je 16. listopada 2009. donio odluku o skidanju imuniteta Berislavu Rončeviću.
Optužnicom se okrivljenici terete da su, prilikom nabave vojnih kamiona za potrebe MORH-a, kao službene osobe iskoristili svoj položaj i prouzročili štetu velikih razmjera. Naime, Uprava za materijalne resurse MORH-a donijela je 30. rujna 2004. Odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave nadmetanjem po pozivu za nabavu 76 nebojnih motornih vozila, za koju namjenu je iz proračuna RH osigurano ukupno 34.809.770,00 kuna. Navedenu odluku je potpisao Ivo Bačić. Na ovaj poziv se odazvalo deset trgovačkih društava dostavljanjem ponuda koje je Povjerenstvo otvorilo 21. listopada 2004. Nakon izvršene analize, Povjerenstvo je zaključilo da sve dostavljene ponude udovoljavaju traženim tehničkim i ostalim uvjetima. Međutim, za nabavu 76 vozila bilo je potrebno osigurati ukupno 38.853.267,15 kuna odnosno 4.043.497,15 kuna više od osiguranih sredstava. Stoga je Ivo Bačić 15. prosinca 2004. donio Odluku o poništenju postupka nabave nadmetanjem zbog nedostatka financijskih sredstava. Zatim su Berislav Rončević, i Ivo Bačić, zajedno i po prethodnom dogovoru, od 15. do 28. prosinca 2004., u Zagrebu, znajući da trgovačko društvo Eurokamion d.o.o. Zagreb nije ponudilo najnižu cijenu, postupali u namjeri da tom trgovačkom društvu omoguće sklapanje ugovora za nabavu nebojnih motornih vozila bez obzira na povoljnije ponude drugih ponuditelja. U realizaciji ovog dogovora, Ivo Bačić je po donošenju Odluke o poništenju postupka nabave, kojom je obvezao Službu za razvoj, opremanje i modernizaciju da izvrši revidiranje zahtjeva za nabavu u smislu smanjenja količina ili odustajanja od nabave određene vrste vozila, u cilju usklađivanja vrijednosti nabave sa stvarno osiguranim sredstvima, iako navedena Služba nije dostavila revidirani zahtjev, 18. prosinca 2004., na zahtjev Berislava Rončevića, započeo pregovore samo s predstavnicima trgovačkog društva Eurokamion d.o.o. Zagreb. Dao im je uputu za dostavu nove ponude te su predstavnici tog trgovačkog društva 21. prosinca 2004. dostavili ponudu za 43 vozila. Po primitku ponude, Ivo Bačić je Službi za ugovaranje i nabavu naložio izradu nacrta Ugovora o kupoprodaji sa navedenim trgovačkim društvom za 39 vozila, znajući da su za toliki broj vozila osigurana proračunska sredstva. Nacrt Ugovora je radi usaglašavanja dostavljen i trgovačkom društvu Eurokamion d.o.o. Zagreb. Nakon toga je Berislav Rončević 23. prosinca 2004. donio Odluku o provedbi postupka nabave nebojnih motornih vozila za potrebe Oružanih snaga RH. Ujedno je imenovao Povjerenstvo za provedbu postupka izravne pogodbe s trgovačkim društvom Eurokamion d.o.o. Zagreb na čelu s Ivom Bačićem, za nabavu 44 nebojna motorna vozila s mogućnošću smanjenja planiranih količina ako se utvrdi nedostatak osiguranih financijskih sredstava. U Odluci je neistinito naveo da je trgovačko društvo Eurokamion d.o.o. Zagreb u prethodno poništenom postupku nabave ponudilo najbolje uvjete. Iako se ovo Povjerenstvo nije sastalo niti odlučivalo u predmetnom postupku nabave, Berislav Rončević je 28. prosinca 2004., u ime MORH-a sklopio Ugovor o nabavi 39 terenskih motornih vozila – kamiona za iznos od 34.435.164,90 kuna. Navedeni iznos je u cijelosti plaćen 20. siječnja 2005. iako bi, da je prihvaćena ponuda iz prethodno poništenog postupka nabave s najnižim cijenama, isti broj takvih vozila bio plaćen 10.245.707,60 kuna manje koliko iznosi razlika u cijeni između ponude trgovačkog društva Man Importer Hrvatska d.o.o. Zagreb i ugovorene cijene s trgovačkim društvom Eurokamion d.o.o. Zagreb. Na opisani način okrivljenici su oštetili Republiku Hrvatsku za iznos od najmanje 10.245.707,60 kuna.