Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Podnijet prijedlog za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti u predmetu Damira Fintića

Temeljem objavljenih napisa u medijima od 9. listopada iz kojih proizlazi da će novinar i bloger Damir Fintić od 27. listopada 2009. biti prvi osuđenik koji će zatvorskom kaznom odrađivati kaznu zbog klevete počinjene na Internetu; a takav slučaj nije zabilježen u europskim zemljama; te da će mu temeljem presude novčana kazna koju nije mogao platiti biti zamijenjena zatvorskom kaznom u trajanju od 20 dana, Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru pribavilo je navedeni sudski spis i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske stavilo prijedlog za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti protiv navedene pravomoćne presude, budući da je navedenom presudom povrijeđen Kazneni zakon.
Navedeni prijedlog je zaprimljen u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske te je razmotren i utvrđeno je da je osnovan slijedom čega je pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske podignut zahtjev za zaštitu zakonitosti te je predloženo da se izvršenje navedene presude odgodi do odluke o zahtjevu za zaštitu zakonitosti. (19. 10. 2009.)

Iz navedene sudske odluke proizlazi da je osuđenik kazneno djelo počinio 2005. godine za vrijeme važenja Kaznenog zakona (NN-110/97) za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine.
Međutim, čl. 60. Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN-71/06) izmijenjen je čl. 200. st. 2. u pogledu kazne tako da je za navedeno kazneno djelo sada propisana samo novčana kazna. Istim izmjenama određeno da, kad novčana kazna izrečena za kazneno djelo za koje je propisana ta vrsta kazne nije u cijelosti ili djelomično plaćena u roku koji je određen presudom, odlukom suda naplaćuje je prisilno Porezna uprava Ministarstva financija, a ako se novčana kazna ne može ni prisilno naplatiti, sud će je zamijeniti radom za opće dobro na slobodi tako da će jedan dnevni dohodak zamijeniti jednim danom takvog rada s time da njegova najveća mjera ne može biti dulja od šezdeset dana.
Na ovaj način povrijeđen je Kazneni zakon na štetu osuđenika u smislu čl. 368. t. 4. i 5. ZKP-a jer je primijenjen zakon koji se ne može primijeniti, a odlukom o kazni prekoračena je ovlast koju sud ima po zakonu s obzirom da je, u konkretnom slučaju, u odnosu na izrečenu novčanu kaznu, ukoliko ista ne bude plaćena, pravilno trebao primijeniti odredbu iz čl. 52. st. 1. KZ (NN-71/06).
Napominjemo, pred Općinskim sudom u Vukovaru te Općinskim sudom u Iloku vođeno je nekoliko postupaka: parničnih postupaka povodom privatne tužbe D. i V. Štengl radi naknade štete i isplate iznosa na ime nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova izazvanih povredom časti i ugleda, te kaznenih postupaka povodom privatnih tužbi D. i V. Štengl zbog kaznenog djela protiv ugleda i časti - klevetom iz čl. 200. st. 1. i 2. Kaznenog zakona a zbog kojeg djela je imenovani i proglašen krivim.
Državno odvjetništvo nije sudjelovalo u spomenutim postupcima budući da se kazneni progon za kazneno djelo klevete ne poduzima po službenoj dužnosti već se pokreće privatnom tužbom.