Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Presuda po sporazumu stranaka

Novim Zakonom o kaznenom postupku izrijekom je propisano kako stranke (državni odvjetnik i okrivljenik) mogu pregovarati o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanja o sankciji (članak 360. Zakona o kaznenom postupku).

Štoviše, člankom 38. stavak 2. točka 8. Zakona o kaznenom postupku je određeno  kako u predmetima kaznenih djela za koja se progoni po službenoj dužnosti, državni odvjetnik ima pravo i dužnost pregovaranja i sporazumijevanja s okrivljenikom o priznanju krivnje i sankciji.
Kako je pregovaranje i sporazumijevanje s okrivljenikom o priznanju krivnje i sankciji nova ovlast, u bitnom različita od dosadašnje mogućnosti donošenja presude po sporazumu stranaka u istrazi, tako je člankom 75. stavak 1. Zakona o državnom odvjetništvu propisano kako Glavni državni odvjetnik daje naputke za sporazumijevanje o sankciji s okrivljenikom.
Upravo gore citirana odredba razlikuje ovaj naputak od redovitih naputaka za rad državnih odvjetništava jer se njime uređuje postupanje tijekom pregovora s drugom strankom u postupku i stoga je to jedini naputak koji je objavljen.

Svrha objave naputka je prvenstveno transparentnost kako bi drugi sudionik u pregovorima znao što može očekivati tijekom pregovora i na što je državni odvjetnik ili zamjenik koji pregovara ovlašten, te kada njegove izjave obvezuju državno odvjetništvo.

GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK 

Mladen Bajić