Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Prijam stranaka

Državno odvjetništvo u zakonom i Poslovnikom državnog odvjetništva (5/14) određenim slučajevima daje obavijesti strankama, njihovim punomoćnicima i drugim osobama koje za to imaju pravni interes.

Stranke, njihovi opunomoćenici i druge osobe koje dolaze nepozvane u državno odvjetništvo, radi podnošenja kaznene prijave, uvida u spise, traženja mišljenja o pravnoj valjanosti ugovora, obavijesti i sl., primaju se u vrijeme određeno godišnjim rasporedom poslova.

Vrijeme određeno za primanje stranaka objavit će se na vidljivom mjestu pri ulazu u službenu zgradu odnosno radni prostor, u rasporedu prostorija i na drugi pogodan način.

Okrivljenici, njihovi branitelji, oštećenici i opunomoćenici i druge pozvane osobe dolaze u državno odvjetništvo u vrijeme kada je provođenje dokazne radnje zakazano.

Sukladno čl. 90. Poslovnika državnog odvjetništva, stranke koje dolaze u državno odvjetništvo zbog podnošenja kaznene prijave ili drugog podneska na zapisnik, te radi uvida u spise ili iz drugih razloga prima državni odvjetnik, zamjenik državnog odvjetnika ili savjetnik.

Državni odvjetnik, zamjenik ili savjetnik dužan je upoznati oštećenika i žrtvu o njezinim pravima u skladu s odredbama Zakona o kaznenom postupku i posebnog zakona.

Ako je stranka pozvana u državno odvjetništvo mora je primiti državni odvjetnik, zamjenik ili savjetnik koji ju je pozvao, a ako je odsutan drugi zamjenik ili savjetnik.

Iznimno, državni odvjetnik, zamjenik ili savjetnik prima nenajavljene stranke u uredovno vrijeme kad ocijeni da je nužno potrebno stranku odmah primiti. Ukoliko se stranka ne može zbog spriječenosti drugim poslovima odmah primiti, na njezino traženje obavijestit će se kada može biti primljena. Obavijest daje državni odvjetnik, zamjenik ili savjetnik koji je zadužen spisom ili po njihovom ovlaštenju upisničar ili službenik u uredu državnog odvjetnika.

Voditelj pisarnice

Voditelj pisarnice može strankama u postupku i njihovim opunomoćenicima davati obavijesti samo na temelju podataka iz upisnika, a za druge obavijesti stranku uputiti državnom odvjetniku ili zamjeniku koji taj spis ima u radu.

Podatke iz upisnika kaznenih prijava do početka istrage ili istraživanja, odnosno ako su istraga ili istraživanje na temelju zakona proglašeni tajnima voditelj pisarnice može strankama u postupku i njihovim opunomoćenicima davati samo po odobrenju dužnosnika koji je zadužen spisom. Državni odvjetnik ili zamjenik može odrediti voditelju koje će podatke dati, a također može odlučiti da će se dostaviti pisana obavijest o podacima iz upisnika.

Propisi u vezi prijma stranaka

Odredbe o postupku u vezi prijma stranaka u državnom odvjetništvu i o tome koje se obavijesti mogu dati stranci određen je Poslovnikom državnog odvjetništva (NN 5/14).