Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Prijevod teksta obrazloženja Konvencije Vijeća Europe

Slijedom objave Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija u Republici Hrvatskoj 1. veljače 2009. stupila je na snagu Konvencija Vijeća Europe o pranju novca, traganju, oduzimanju i privremenom oduzimanju dobiti stečene kaznenim djelom i o financiranju terorizma. Navedena Konvencija objavljena u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori br. 5/08. Konvenciju su potpisale 32 države, a ratificirana je i stupila na snagu u njih 16. (28. 10. 2009.)
U okviru Regionalnog projekta "Mreža tužitelja Jugoistočne Europe" - CARDS 2006., Vijeće Europe je na prijedlog predstavnika Republike Hrvatske prevelo obrazloženje (explenatory report) navedene Konvencije kako bi se državnim odvjetnicima u praksi olakšala primjena u predmetima međunarodne suradnje i pravne pomoći.