Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Priopćenje

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske u svezi rušenja starih, odnosno izgradnje novih objekata na Cvjetnom trgu, prikuplja relevantnu dokumentaciju od Grada Zagreba, Gradskog zavoda za zaštitu spomenika i prirode, Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet te Poglavarstva Grada Zagreba, Udruge Zelena akcija, kao i od nadležnih ministarstava (konzervatorske podloge, dokumenti prostornog uređenja, upravne akte, itd.). (19. 5. 2010.)

Od Ministarstva kulture i Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva zatraženo je provođenje inspekcijskih nadzora u okviru njihove nadležnosti, što su oni i učinili.
Međutim, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je radi potpunog utvrđenja svih relevantnih činjenica potrebnih za donošenje odluke u predmetu dodatno zatražilo od Ministarstva kulture da provede cjeloviti inspekcijski nadzor s aspekta Zakona o zaštiti kulturnih dobara te da u tom smislu dopuni i svoje dano izvješće.
Nadalje, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta je povodom kaznene prijave zaprimljene 7. travnja 2010. od Udruga Zelena akcija i Pravo na grad zatražio od Ravnateljstva policije, Uprave kriminalističke policije, provođenje kriminalističkih istraživanja u cilju utvrđivanja moguće kaznene odgovornosti prilikom izdavanja potrebne dokumentacije za izgradnju objekta na Cvjetnom trgu.
Po zaprimanju zatraženog izvješća, zapisnika o pregledima, kao i mišljenja i izvješća policije, bit će donijeta odluka o daljnjem postupanju u ovom predmetu.