Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Priopćenje

U svezi brojnih upita i komentara u medijima, koji se odnose na postupanje i nadležnost Državnog odvjetništva, ističemo kako je Državno odvjetništvo samostalno i neovisno pravosudno tijelo koje u izvršavanju poslova iz svog djelokruga postupa u skladu sa Ustavom i zakonom. 

Ovo pogotovo kada su u pitanju istrage koje provodi Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, a koje su prema odredbama Zakona o kaznenom postupku tajne, stoga niti Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta niti Državno odvjetništvo ne mogu i neće davati bilo kakve informacije ili komentare u svezi njihova tijeka. (30. 6. 2011.)