Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Priopćenje

Kao ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika je, pod u zakonu određenim uvjetima u Kaznenom zakonu i u ranijem Osnovnom krivičnom zakonu Republike Hrvatske, inkriminirano i prinuđivanje na prostituciju ili silovanje. (10. 1. 2012.)

Povodom najave predaje "1600 pisama" prikupljenih u okviru akcije "Tisuću pisama" kojima se "zahtijeva da se masovna silovanja priznaju kao ratni zločin, a počinitelji procesuiraju i kazne" prije svega ukazujemo kako hrvatski Kazneni zakon i raniji Osnovni krivični zakon Republike Hrvatske; koji se primjenjuje na kaznena djela ratnih zločina počinjena tijekom Domovinskog rata; propisuje da pored drugih inkriminacija kazneno djelo ratnog zločina čini svatko tko kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata, oružanog sukoba ili okupacije naredi da se civilno stanovništvo ubija, muči ili da se nečovječno postupa prema njemu, da se prinuđuje na prostituciju ili silovanje, ili tko počini neko od navedenih djela.
Isto je u skladu i sa Ženevskom konvencijom o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata od 12. kolovoza 1949. kojom se propisuje zaštita civilnih osoba za vrijeme oružanog sukoba, čega su se dužne pridržavati sve strane u sukobu time da je čl. 3. st. 2. toč. c) te Konvencije posebno propisano da su zabranjeni čini, povrede osobnog dostojanstva, osobito uvredljivi i ponižavajući postupci.
Nije dakle upitno da je silovanje jedan od načina izvršenja kaznenog djela  ratnog zločina, naravno, ako su uz to ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti pod kojima kazneno djelo silovanja prelazi u ratni zločin. Stoga je skupljanje pisama s ciljem da se silovanja priznaju kao ratni zločin bespredmetno.
Navodimo, da državno odvjetništvo ima u radu određeni broj predmeta zbog kaznenih djela ratnih zločina počinjenih silovanjem i u svim tim slučajevima u kojima postoji dovoljno dokaza da su određene osobe počinile kazneno djelo došlo je do procesuiranja počinitelja, dok se dio slučajeva još uvijek istražuje. Tako je, među ostalim, o postupanju  zbog kaznenih djela ratnih zločina počinjenih u logorima objavljeno i priopćenje od 11. travnja 2011. o podizanju optužnice protiv dvojice zapovjednika bivše JNA po zapovjednoj odgovornosti zbog kaznenih djela počinjenih u logorima između kojih im se stavlja na teret da su u logorima: "….zatočene žene sustavno i svakodnevno silovane i prisiljavane na druge sa spolnim odnosom izjednačene  radnje…".

Kako Državno odvjetništvo nema evidentiranih prijava ili drugih saznanja o mogućim masovnim silovanjima, tako istovremeno pozivamo žrtve da nam se jave radi davanja iskaza jer bez njihovog svjedočenja dokazivanje ovog posebno odioznog oblika ratnog zločina protiv civilnog stanovništva je otežano, ako ne i nemoguće.