Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Veleposlanstvima Republike Hrvatske u Republici Srbiji, Republici Bosni i Hercegovini i Republici Crnoj Gori proslijeđeni su popisi osoba protiv kojih su u Republici Hrvatskoj pokrenuti kazneni postupci zbog kaznenih djela ratnih zločina

S obzirom na učestala pitanja o popisima osoba protiv kojih su u Republici Hrvatskoj pokrenuti postupci zbog kaznenih djela ratnih zločina, odgovaramo kako je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske od 2004. godine te i tijekom kasnijih godina dostavljalo Ministarstvu pravosuđa i Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija popise osoba protiv kojih su u Republici Hrvatskoj pokrenuti kazneni postupci (istrage, optuženja, presude) zbog kaznenih djela ratnih zločina te su isti prosljeđivani Veleposlanstvima Republike Hrvatske u Republici Srbiji, Republici Bosni i Hercegovini i Republici Crnoj Gori, koji su davali i daju, ali samo na upit zainteresiranim osobama, podatke je li protiv njih pokrenut kazneni postupak kao i o stadiju istog ukoliko je pokrenut. (5. 5. 2010.)

Navedena Veleposlanstva Republike Hrvatske mogu na zahtjev zainteresiranim osobama dati informaciju nalaze li se upravo te osobe na popisu, odnosno je li pokrenut kazneni postupak, je li takav postupak obustavljen, je li donesena presuda ili je postupak još u tijeku.
Podaci iz spomenutih popisa ne smiju se umnožavati, objavljivati, ponajviše ne u sredstvima javnog priopćavanja, ni davati drugima na korištenje radi i isključivo zaštite integriteta osoba čija su imena na popisu. Takvo objavljivanje podataka bilo bi u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima.
Napominjemo kako su s popisima optuženih osoba te s popisom osoba u odnosu na koje je donesena presuda upoznato Tužiteljstvo za ratne zločine Republike Srbije, Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine te Državni tužilac Republike Crne Gore.
Ujedno, naglašavamo kako ne postoje "tajne optužnice" već se razlikuju samo optužnice koje su stupile na pravnu snagu (pravomoćne) i one koje nisu stupile na pravnu snagu (nepravomoćne). Također napominjemo kako je protiv osoba u odnosu na koje je postupak u tijeku ili su pravomoćno osuđene, a nisu dostupne, raspisana tjeralica.