Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Priopćenje sredstvima javnog priopćavanja
Odgovor na novinarske upite vezano za Tvornicu duhana Zagreb

Državni ured za reviziju je 2003. godine Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavio Izvješće o mogućim nezakonitostima prilikom stjecanja dionica Tvornice duhana Zagreb od strane Zagrebačke banke. Po provedenom sudskom vještačenju utvrđeno je da Hrvatski fond za privatizaciju nije oštećen zbog pretvaranja potraživanja Zagrebačke banke d.d. u dionice, a time nije pribavljena imovinska korist za Zagrebačku banku, zbog čega je ta prijava odbačena. (11. 4. 2006.)
Ujedno, povodom iznijetog navodimo kako Državno odvjetništvo do sada nije imalo saznanja ni da bi Tvornica duhana Rovinj nezakonito stekla dionice Tvornice duhana Zagreb, niti je u svezi toga zaprimljena bilo kakva prijava.
Međutim, u smislu Zaključaka Hrvatskog sabora iz prosinca 2005. godine glede revizije svih postupaka pretvorbe i privatizacije, Državno odvjetništvo postupa radi poduzimanja pravnih radnji pa tako i u slučaju Tvornice duhana Zagreb, pa i u odnosu na ranije spomenuto stjecanje dionica.
Pored toga, kako je Državnom uredu za reviziju, kao i drugim institucijama među kojima i na znanje Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, dostavljen 28. ožujka 2006. podnesak Udruge nezakonito razvlaštenih dioničara Zagreb «Kulin ban»; kojim ista traži intervenciju povodom pretvorbe i privatizacije Tvornice duhana Zagreb, a koja je pretvorba provedena 1993. godine; to Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu preispituje prijašnja izvješća Državnog ureda za reviziju iz 2003. godine vezano uz Tvornicu duhana Zagreb, a isto tako, glede toga je zatražilo dodatna očitovanja Državnog ureda za reviziju, te Hrvatskog fonda za privatizaciju i Komisije za vrijednosne papire.
Konačno, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu zaprimilo je 10. travnja 2006. kaznenu prijavu Tvornice duhana Rovinj protiv djelatnika TDR-a d.o.o. Zagreb koji su u pogonu u Zagrebu u Jagićevoj ulici bb nasilno zauzeli prostor tvornice te skladište rezanog duhana u Resniku i onemogućila redovno poslovanje.
Također je 10. travnja 2006. Novi sindikat podnio Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu kaznenu prijavu protiv voditelja pravne službe TDR-a d.o.o. Zagreb zbog njegova postupanja - objavljivanje presude na oglasnoj ploči s komentarom o navodnom nezakonitom postupanju suda u vezi otkaza rada.
Navedene kaznene prijave također su predmet obrada nadležnih institucija.