Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Pritužbe

Ukoliko stranka smatra da državno odvjetništvo ne rješava na vrijeme njezin predmet, odnosno ako ima opravdani razlog za sumnju da ga ne rješava zakonito, može podnijeti pritužbu.

U pritužbi treba određeno navesti zbog čega stranka smatra da se njezin predmet ne rješava na vrijeme odnosno zakonito.

Predstavke i pritužbe na rad zamjenika, savjetnika i službenika podnose se državnom odvjetniku koji ih je dužan razmotriti i izvijestiti podnositelja.

Pritužbe i predstavke na rad općinskog državnog odvjetnika podnose se županijskom državnom odvjetniku, a na rad županijskog državnog odvjetnika Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske.

Pritužbe i predstavke na rad državnog odvjetništva mogu se podnijeti i Ministarstvu pravosuđa koje je u okviru poslova državnoodvjetničke uprave nadležno za ispitivanje predstavki i pritužbi građana na rad državnih odvjetništava. Riječ je o predstavkama i pritužbama glede odugovlačenja u davanju ocjene o osnovanosti podnesene kaznene prijave ili na ponašanje državnog odvjetnika, zamjenika državnog odvjetnika ili drugog djelatnika državnog odvjetništva prema stranci u tijeku postupka ili obavljanja drugih službenih radnji.