Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Razmotren rad i aktualne teme građansko-upravnih odjela

Niz raznovrsnih i aktualnih tema iz nadležnosti građansko-upravnih odjela bio je povod državnoodvjetničkim dužnosnicima da se okupe na ovogodišnjem, 13. po redu, stručnom skupu građansko-upravnih odjela državnih odvjetništava održanom 27. i 28. listopada u Rovinju. (28. 10. 2016.)

Sudionike skupa na njegovu početku pozdravio je Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske Dinko Cvitan i zamjenica Glavnog državnog odvjetnika te voditeljica Građansko-upravnog odjela DORH-a Zlata Hrvoj-Šipek osvrnuvši se na rad građansko-upravnih odjela u 2015. godini nakon čega je uslijedilo izlaganje dobitnice priznanja za rad u 2015. godini, zamjenice u Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici Sanje Dumbović Gajić.

Analizirajući rad Građansko-upravnih odjela u 2015. godini, Zlata Hrvoj-Šipek istaknula je da je postignuta visoka ažurnost u radu kao i visoka uspješnost u zastupanju Republike Hrvatske. Pri tome je iznijela podatke koji pokazuju izuzetno visoko opterećenje 170 zamjenika i savjetnika koji su raspoređeni na rad u ovaj odjel na svim razinama. Istaknula je da se povećava broj predmeta u radu građansko-upravnih odjela županijskih državnih odvjetništava zbog čega nisu u mogućnosti obavljati nadzor nad radom nižih državnih odvjetništava. Također je skrenula pozornost na procjenu vrijednosti izvršenih pravnih radnji u 2015. godini koja je prvi put izrađena za godišnje izvješće o radu državnih odvjetništava. Procijenjeno je da vrijednost svih izvršenih pravnih radnji prema važećoj Odvjetničkoj tarifi (bez PDV-a) iznosi 488.728.500,00 kuna.

Prvog dana skupa sudionici su razmatrali teme vezane za zemljišne knjige i zaštitu stvarnih prava na nekretninama; ulogu i postupanje državnog odvjetništva kod podnošenja izvanredne revizije; naknadu štete zbog nezakonitog i nepravilnog rada tijela države, uprave i sudova te naknadu štete nastale počinjenjem kaznenog djela, a osvrnuli su se i na temu izgubljene dobiti odnosno sudsku praksu nekih stranih sudova i stručne standarde u provođenju knjigovodstveno-financijskih vještačenja.

Niz tema vezanih za postupanje državnog odvjetništva po zahtjevima za mirno rješenje spora te u predmetima radi isplate naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu države kao i uknjižba prava vlasništva u zemljišne knjige na temelju rješenja o izvlaštenju i dokaza o izvršenoj uplati obilježile su početak drugog dana stručnog skupa. Tijekom prijepodneva govorilo se još i o pasivnoj legitimaciji Republike Hrvatske u parnicama radi priznanja prava vlasništva te o problematici zahtjeva za povratom više isplaćenih iznosa naknade troškova prijevoza djelatnim vojnim osobama. Obuhvatna tema vezana za Zakon o poljoprivrednom zemljištu s nekoliko pojedinačnih izlaganja zauzela je zasebno mjesto i vrijeme tijekom drugog dana stručnog skupa, nakon čega se govorilo o temi proglašenja postupka osiguranja nedopuštenim i zastupanje tuženika. Ustavnosudska praksa i praksa Europskog suda za ljudska prava odnosno primjena tih praksi u parnicama naknade štete zbog neadekvatnih uvjeta u zatvorskim ustanovama kao i tema roka za stjecanje dosjelošću nekretnina povodom odluke Europskog suda za ljudska prava bile su posljednje dvije teme ovogodišnjeg uspješnog skupa.

Pred sam kraj skupa zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Zlata Hrvoj-Šipek predstavila je rad građansko-upravnih odjela državnih odvjetništava u prvih devet mjeseci 2016. godine i plan te poziciju i postupanje odjela u 2017. godini.
Zaključila je kako analiza rada u prvih devet mjeseci 2016. godine potvrđuje uočene trendove iz prethodne godine istaknuvši da se u sljedećoj 2017. godini očekuje povećani priljev novih predmeta zbog pokretanja postupaka radi naplate potraživanja Republike Hrvatske (Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Agencija za poljoprivredno zemljište i dr.). Očekuje se donošenje novog Zakona o državnom odvjetništvu, Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću, Poslovnika koji bi trebali dati novi kvalitetan pravni okvir za rad državnog odvjetništva u cjelini pa tako i ovog odjela. Izrazila je nadu da će se ustrojiti novi način statističkog praćenja rada koji će omogućiti prikaz realnog opterećenja pojedinog zamjenika i da će se napokon donijeti nova okvirna mjerila za rad državnih odvjetnika jer su važeća donesena još 2001. godine.

Glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan je zaključujući XIII. stručni skup Građansko-upravnih odjela naglasio kako iznijeti podaci pokazuju nužnost rješavanja uočenih problema i izjavio da očekuje podršku Ministarstva pravosuđa u njihovom rješavanju.