Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

U tijeku stručni skup građansko-upravnih odjela

U Stubičkim Toplicama je započeo s radom VII. stručni skup građansko-upravnih odjela državnih odvjetništava. Na skupu će se razmatrati rad građansko-upravnih odjela i postupanje u primjeni pojedinih zakona. (21. 10. 2010.)
Posebno će se razmatrati Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, Zakon o vodama, Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, problemi u postupcima koji se vode protiv Republike Hrvatske radi naknade štete.
Na stručnom skupu sudjeluje više od stotinu državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika iz građansko-upravnih odjela iz cijele Hrvatske. Svrha je ovog stručnog skupa da se osigura jedinstven način postupanja državnih odvjetništava u primjeni pojedinih zakona i slijedom toga jednakost građana pred zakonom te učinkovita pravna zaštita imovine države.