Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola i područna općinska državna odvjetništva

Grad Pula Županijsko državno odvjetništvo u Puli

Županijsko državno odvjetništvo u Puli - Pola

Županijski državni odvjetnik: Eddy Putigna, v.d.

Kontakti

Sjedište: Rovinjska 2a, Pula

tel: 052 300 070
fax: 052 212 584, 052 300 085

e-mail adresa: tajnistvo@ZDOPU.dorh.hr

Radno vrijeme: od 8 do 16 sati - do 16. lipnja 2019. i od 9. rujna 2019.
                      od 7 do 15 sati - od 17. lipnja 2019. do 8. rujna 2019.

Uredovno vrijeme sa strankama: od 9 do 14 sati

Voditelj Kaznenog odjela: mr. sc. Mirko Grujić

Voditelj Građansko–upravnog odjela: Željko Perčinlić

Voditeljica državnoodvjetničke uprave: Rozana Karlović Rakovac

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Rozana Karlović Rakovac

Glasnogovornica: Mirjana Zenzerović, zamjenica županijskog državnog odvjetnika

Službenik za informiranje: Mirjana Zenzerović
Pristup informacijama  


Opći podaci

Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Puli-Pola te postupa pred Trgovačkim sudom u Pazinu za područje Istarske županije kao i pred Upravnim sudom u Rijeci za područje Istarske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 67/2018). 

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola nadležno je i za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela i za počinitelje određenih kaznenih djela na štetu djece za kaznena djela za koje je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina osim za kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19c Zakona o kaznenom postupku te druga dijela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.

Javna nabava
Članak 5.c. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 110/07 i 125/08)
Javni naručitelji Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola i Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola objavljuju da nemaju gospodarskih subjekata s kojima ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu čl. 5.c. st. 1. Zakona o javnoj nabavi.


Općinska državna odvjetništva


Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola

Općinska državna odvjetnica: Slavica Đokić

Prva zamjenica: Maja Krahulec

Kazneni odjel 
Rovinjska 2a, Pula
tel: 052 222 655
fax: 052 222 691


e-mail adresa: tajnistvo@odopu.dorh.hr

radno vrijeme: od 8 do 16 sati   
                     od 7 do 15 sati - od 17. lipnja 2019. do 8. rujna 2019.

Voditelj kaznenog odjela: Mladen Pavasović

Građansko-upravni odjel
Rovinjska 2a, Pula 
tel: 052 216 797
fax: 052 211 373
radno vrijeme: od 8 do 16 sati  
                      od 7 do 15 sati - od 17. lipnja 2019. do 8. rujna 2019.  

Voditeljica odjela: Milena Paskaš Medica  

Glasnogovornica: Maja Krahulec, zamjenica općinske državne odvjetnice

Službenik za informiranje: Andrej Pudelko, viši državnoodvjetnički savjetnik
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Sanja Folo, viša državnoodvjetnička savjetnica

Povjerenik za etiku: Lara Dobran Strnišćak, viša državnoodvjetnička savjetnica-specijalist

Postupa pred Općinskim sudom u Puli-Pola. 
U postupcima protiv maloljetnih i mlađe punoljetnih počinitelja kaznenih djela Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola mjesno je nadležno za područje Istarske županije.


Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu
Započelo je s radom 1. siječnja 2019.


Općinska državna odvjetnica: Kristina Baćac

Narodnog doma 2b, Pazin
tel: 052 624 706

e-mail adresa: tajnistvo@odopa.dorh.hr

radno vrijeme: od 7,30 do 15,30 sati - od 30. rujna 2019.  
                      od 7,00 do 15,00 sati - ljetni mjeseci
Rad sa strankama: od 09,00 do 13,00 sati

Prva zamjenica: Danijela Šimonović, zamjenica općinske državne odvjetnice

Kazneni odjel
tel: 052 624 707
fax: 052 624 659
Voditelj: Imanuel Basa, zamjenik općinske državne odvjetnice

Građansko-upravni odjel
tel: 052 624 717
fax: 052 624 717
Voditeljica: Danijela Šimonović, zamjenica općinske državne odvjetnice

Službenik za informiranje: Moreno Marušić, zamjenik općinske državne odvjetnice
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Lina Krnjus, voditeljica pisarnice državnoodvjetničke uprave

Postupa pred Općinskim sudom u Pazinu.