Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola i područna općinska državna odvjetništva

Grad Pula Županijsko državno odvjetništvo u Puli

Županijsko državno odvjetništvo u Puli - Pola

Županijski državni odvjetnik: Eddy Putigna

Kontakti

Sjedište: Rovinjska 2a, Pula

tel: 052 300 070
fax: 052 212 584, 052 300 085

e-mail adresa: tajnistvo@ZDOPU.dorh.hr

Radno vrijeme: od 8 do 16 sati 

Radno vrijeme od 21. lipnja 2021. do 5. rujna 2021.: od 7 do 15 sati

Uredovno vrijeme sa strankama: od 9 do 15 sati


Obavijest:
 
 

Za vrijeme trajanja epidemije, u Županijskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola stranke će se primati samo prema prethodnoj najavi putem telefona ili e-mailom i prema rasporedu koje će sastaviti pisarnice.

Podnesci se neće zaprimati neposredno, već će se stranke uputiti da ih šalju poštom ili na e-mail adresu: tajnistvo@zdopu.dorh.hr  
Pozvane stranke i stranke kojima je odobren prijem, prilikom dolaska u prostorije ovog državnog odvjetništva moraju se pridržavati preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Kazneni predmeti:
- kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@zdopu.dorh.hr
- žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku, ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom

Građansko-upravni predmeti:
- podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@zdopu.dorh.hr
- podnesci u građansko-upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom


Izvadak iz Kućnog reda za građane


Voditelj Kaznenog odjela: mr. sc. Mirko Grujić

Voditelj Građansko–upravnog odjela: Željko Perčinlić

Voditeljica državnoodvjetničke uprave: Rozana Karlović Rakovac

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Petar Krajcar

Povjerenik za etiku: Kristina Ivančić

Glasnogovornik: mr. sc. Mirko Grujić, zamjenik županijskog državnog odvjetnika

Službenik za informiranje: Nena Ružić
Pristup informacijama  


Opći podaci

Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Puli-Pola te postupa pred Trgovačkim sudom u Pazinu za područje Istarske županije kao i pred Upravnim sudom u Rijeci za područje Istarske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 67/2018). 

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola nadležno je i za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela i za počinitelje određenih kaznenih djela na štetu djece za kaznena djela za koje je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina osim za kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19c Zakona o kaznenom postupku te druga dijela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.


Općinska državna odvjetništva


Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola

Općinska državna odvjetnica: Slavica Đokić


Prva zamjenica: Milena Paskaš Medica

Kazneni odjel 
Rovinjska 2a, Pula
tel: 052 222 655
fax: 052 222 691

e-mail adresa: tajnistvo@odopu.dorh.hr

Obavijest:

Za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 stranke se primaju samo prema prethodnoj najavi putem telefona ili e-mailom na adresu
tajnistvo@ODOPU.dorh.hr .

Pozvane stranke i stranke kojima je odobren prijem, u prostorije ovog državnog odvjetništva moraju pristupiti uz obavezno nošenje zaštitnih maski te uz obaveznu dezinfekciju ruku dezinfekcijskim sredstvom koje se nalazi na ulazu u prostorije Općinskog državnog odvjetništva u Puli-Pola, uz obavezno pridržavanje svih uputa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Podnesci stranaka se ne zaprimaju neposredno, već se stranke upućuju da podneske šalju poštom ili na e-mail adresu tajnistvo@ODOPU.dorh.hr .


Radno vrijeme: od 7,30 do 15,30 sati 
                        od 6. rujna 2021.

Radno vrijeme od 21. lipnja 2021. do 5. rujna 2021.: od 7 do 15 sati

Rad sa strankama: od 9,30 do 14,00 sati


Voditeljica kaznenog odjela: Maja Krahulec

Građansko-upravni odjel
Rovinjska 2a, Pula 
tel: 052 216 797
fax: 052 211 373

Voditeljica odjela: Milena Paskaš Medica  

Glasnogovornik: Mladen Pavasović, zamjenik općinskog državnog odvjetnika

Službenik za informiranje: Lara Dobran Strnišćak, viša državnoodvjetnička savjetnica-specijalist
Pristup informacijama

Službenica za zaštitu osobnih podataka: Tihana Majstorović, državnoodvjetnička savjetnica

Povjerenica za etiku: Lara Dobran Strnišćak, viša državnoodvjetnička savjetnica-specijalist

Povjerljiva savjetnica: Ana Božac, viša državnoodvjetnička savjetnica

Postupa pred Općinskim sudom u Puli-Pola. 
U postupcima protiv maloljetnih i mlađe punoljetnih počinitelja kaznenih djela Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola mjesno je nadležno za područje Istarske županije.


Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu
Započelo je s radom 1. siječnja 2019.


Općinska državna odvjetnica: Kristina Baćac

Narodnog doma 2b, Pazin
tel: 052 624 706

e-mail adresa: tajnistvo@odopa.dorh.hr

Obavijest:

Za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 stranke se primaju samo prema prethodnoj najavi putem telefona ili e-mailom na adresu tajnistvo@odopa.dorh.hr .

Pozvane stranke i stranke kojima je odobren prijem, u prostorije ovog državnog odvjetništva moraju pristupiti uz obavezno nošenje zaštitnih maski te uz obaveznu dezinfekciju ruku dezinfekcijskim sredstvom koje se nalazi na ulazu u prostorije Općinskog državnog odvjetništva u Pazinu, uz obavezno održavanje razmaka od minimalno 2 metra među osobama.

Podnesci stranaka se ne zaprimaju neposredno, već će se stranke upućuju da podneske šalju poštom ili na e-mail adresu tajnistvo@odopa.dorh.hr.


Radno vrijeme: od 7,30 do 15,30 sati
Rad sa strankama: od 09,00 do 13,00 sati

Prvi zamjenik: Tihomir Červar, zamjenik općinske državne odvjetnice

Kazneni odjel
tel: 052 624 707
fax: 052 624 659
Voditelj: Tihomir Červar, zamjenik općinske državne odvjetnice

Građansko-upravni odjel
tel: 052 624 717
fax: 052 624 717
Voditeljica: Danijela Šimonović, zamjenica općinske državne odvjetnice

Glasnogovornik: Imanuel Basa, zamjenik općinske državne odvjetnice

Službenica za informiranje: Majda Vučinić, državnoodvjetnička savjetnica
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Lina Krnjus, voditeljica pisarnice državnoodvjetničke uprave

Povjerenik za etiku: Majda Vučinić, državnoodvjetnička savjetnica

Postupa pred Općinskim sudom u Pazinu.