Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu i područna općinska državna odvjetništva

Grad Split Županijsko državno odvjetništvo u Splitu

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu

Županijski državni odvjetnik Michele Squiccimarro

Kontakti

Gundulićeva 29a, 21 000 Split
tel: 021 387 635
fax: 021 387 528

e-mail adresa: tajnistvo@ZDOST.dorh.hr


Obavijest:

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu ne prima u izravnom kontaktu stranke i odvjetnike od 16. ožujka 2020. do sljedećih drugačijih preporuka.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu obavljat će samo hitne postupke i radnje koje ne trpe odgodu uz odgovarajuću sigurnosnu kontrolu. 

Kazneni predmeti
- samo u hitnim predmetima dozvolit će se fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 021/387-635 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom
- sa strankama i odvjetnicima komunicirat će se isključivo putem telefona broj: 021/387-635 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom
- kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:

tajnistvo@zdost.dorh.hr
- žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Građansko-upravni predmeti
- samo u hitnim predmetima dozvolit će se fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 021/387-635 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom
- podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@zdost.dorh.hr
- podnesci u građansko upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.


Radno vrijeme: od 7,30 do 15,30 sati - od 30. rujna 2019.   
                       od 7,00 do 15,00 sati od 3. lipnja 2019. do 27. rujna 2019.  
                       dnevni odmor: od 11.00 sati do 11.30 sati 

Rad sa strankama: od 9 do 14 sati

Glasnogovornica: Rene Laura, zamjenica županijskog državnog odvjetnika

Službenik za informiranje: Rene Laura
Pristup informacijama  

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Stipe BajićOpći podaci

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu ima Kazneni odjel i Građansko-upravni odjel u kojima djeluje županijski državni odvjetnik i trinaest zamjenika, tri savjetnika te devetnaest službenika.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Splitu te postupa pred Trgovačkim sudom u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije kao i pred Upravnim sudom u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 128/14).

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela s područja Županijskog državnog odvjetništva u Splitu te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakona o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu pored državnih odvjetnika ima zamjenike koji djeluju kroz Kaznene i Građansko-upravne odjele.

Javna nabava
Članak 5.c. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08)
Javni naručitelj Županijsko državno odvjetništvo u Splitu objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 110/07 i 125/08).


Općinska državna odvjetništva


Općinsko državno odvjetništvo u Splitu

Općinska državna odvjetnica: Biljana Puharić  

Gundulićeva 29a, 21 000 Split
tel: 021 387 504
fax: 021 387 550

e-mail adresa: tajnistvo@odost.dorh.hr


Obavijest: 

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu neće primati stranke i odvjetnike u izravnom kontaktu od 16. ožujka 2020. do drugačijih preporuka.

Za kaznene predmete:
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 021/387-580 ili 021/387- 558 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom
- dežurni zaposlenik za kontakt sa strankama će komunicirati sa strankama i odvjetnicima isključivo putem telefona broj: 021/387-504 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom, a kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete potrebno je poslati preporučenom poštom ili na e-mail adresu:  tajnistvo@odost.dorh.hr  
- žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku, ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Za Građansko-upravne predmete:
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 021/387-689, od 9,00 do 12,00 sati radnim danom
- podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu: tajnistvo@odost.dorh.hr
- podnesci u građansko-upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

radno vrijeme: od 7,30 do 15,30 sati    
                     od 7,00 do 15,00 sati od 3. lipnja 2019. do 27. rujna 2019.    
                     dnevni odmor: od 10.30 do 11.00 sati

Glasnogovornik: Josip Mršić, zamjenik općinske državne odvjetnice

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Marina Kalaš Crljenak

Službenik za informiranje: Marina Kalaš Crljenak
Pristup informacijama

Povjerenik za etiku: Tea Ukić

Postupa pred Općinskim sudom u Splitu. 

 

Stalna služba u Makarskoj

Započela je s radom 1. travnja 2015.

Voditelj:  

Petra Krešimira IV. 2, 21 300 Makarska
tel: 021 695 551
fax: 021 695 555

e-mail adresa: tajnistvo@odoma.dorh.hr

Radno vrijeme od 7,00 do 15,00 sati.


Stalna služba u Sinju

Započela je s radom 1. travnja 2015.

Voditelj: 
Petrovac 3, 21 230 Sinj
tel: 021 707 236
fax: 021 707 250

e-mail adresa: tajnistvo@odosn.dorh.hr

Radno vrijeme od 7,00 do 15,00 sati.