Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu i područna općinska državna odvjetništva

Grad Split Županijsko državno odvjetništvo u Splitu

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu

Županijski državni odvjetnik Michele Squiccimarro

Kontakti

Gundulićeva 29a, 21 000 Split
tel: 021 387 635
fax: 021 387 528

e-mail adresa: tajnistvo@ZDOST.dorh.hr


Obavijest:

Odluka, u primjeni od 8. veljače 2021.

Odluka, u primjeni od 11. studenog 2020.

Za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19 neposredni rad sa strankama u državnom odvjetništvu obavljat će se uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem, ukoliko zahtjev stranke nije moguće riješiti bez njene prisutnosti.
Stranke mogu zatražiti neposredan uvid u spis i kopirati spis uz prethodnu najavu putem telefona 021/387-635 ili na e-mail adresu: tajnistvo@zdost.dorh.hr radnim danom u vremenu od 8,00 do 12,00 sati.

Stranka će sa zamjenikom ili savjetnikom dogovoriti termin za dolazak u državno odvjetništvo radi uvida u spis i/ili kopiranja spisa i ista će sukladno dogovorenom pristupiti u državno odvjetništvo. 

Kaznene prijave zaprimaju se poštom ili na e-mail adresu tajnistvo@zdost.dorh.hr.

Stranke u državno odvjetništvo mogu pristupiti samo po pozivu i prema prethodnom dogovoru.

Stranke i druge osobe koje dolaze u prostorije državnog odvjetništva za cijelo vrijeme boraka obvezne su koristiti maske za lice ili medicinske maske na ispravan način, da pokrivaju nos i usta.

Ukoliko stranke i druge osobe ne koriste maske ili ih ne koriste na propisani način zabranit će im se ulazak odnosno boravak u prostorijama državnog odvjetništva.

Stranke i druge osobe koje borave u prostorijama državnog odvjetništva dužne su poštivati međusobnu fizičku udaljenost, kao i udaljenost od zaposlenika na dva metra, u svim smjerovima.

Za sve upite stranke se mogu obratiti ovom državnom odvjetništvu putem telefona 021/387-635, faxom 021/387-528 ili na e-mail adresu tajnistvo@zdost.dorh.hr.

Izvadak iz Kućnog reda za stranke

Radno vrijeme: od 7,00 do 15,00 sati - od 1. lipnja 2021. do 30. rujna 2021.
                     od 7,30 do 15,30 sati    

Rad sa strankama:


Glasnogovornica: Rene Laura, zamjenica županijskog državnog odvjetnika

Službenik za informiranje: Rene Laura
Pristup informacijama  

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Stipe BajićOpći podaci

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu ima Kazneni odjel i Građansko-upravni odjel u kojima djeluje županijski državni odvjetnik i trinaest zamjenika, tri savjetnika te devetnaest službenika.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Splitu te postupa pred Trgovačkim sudom u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije kao i pred Upravnim sudom u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 128/14).

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela s područja Županijskog državnog odvjetništva u Splitu te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakona o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu pored državnih odvjetnika ima zamjenike koji djeluju kroz Kaznene i Građansko-upravne odjele.

Javna nabava
Članak 5.c. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08)
Javni naručitelj Županijsko državno odvjetništvo u Splitu objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 110/07 i 125/08).


Općinska državna odvjetništva


Općinsko državno odvjetništvo u Splitu

Općinska državna odvjetnica: Biljana Puharić  

Gundulićeva 29a, 21 000 Split
tel: 021 387 504
fax: 021 387 550

e-mail adresa: tajnistvo@odost.dorh.hr


Radno vrijeme: od 7,00 do 15,00 sati - od 31. svibnja 2021. do 1. listopada 2021.
                        od 7,30 do 15,30 sati

Obavijest:  

Odluka , u primjeni od 8. veljače 2021.

Odluka, u primjeni od 11. studenog 2020.

Za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19 neposredni rad sa strankama u državnom odvjetništvu obavljat će se uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem, ukoliko zahtjev stranke nije moguće riješiti bez njene prisutnosti.

Stranke u državno odvjetništvo mogu pristupiti samo po pozivu i prema prethodnom dogovoru.

Stranke mogu zatražiti neposredan uvid u spis i kopirati spis  uz prethodnu najavu putem telefona radnim danom u vremenu od 8,00 do 12,00 sati

za kaznene predmete na broj voditelja pisarnice za kaznene predmete 021/387-580, 021/387-558 ili na e-mail adresu tajnistvo@odost.dorh.hr  

za građansko-upravne predmete na broj voditeljice pisarnice za građansko-upravne predmete 021/387-689 ili e-mail adresu tajnistvo@odost.dorh.hr

Stranci će se dati prvi slobodan termin za dolazak u državno odvjetništvo radi uvida u spis i/ili kopiranja spisa i ista će sukladno dogovorenom pristupiti u državno odvjetništvo. 

Kaznene prijave zaprimaju se poštom ili na e-mail adresu tajnistvo@odost.dorh.hr

Stranke i druge osobe koje dolaze u prostorije državnog odvjetništva za cijelo vrijeme boraka obvezne su koristiti maske za lice ili medicinske maske na ispravan način, da pokrivaju nos i usta.

Ukoliko stranke i druge osobe ne koriste maske ili ih ne koriste na propisani način zabranit će im se ulazak odnosno boravak u prostorijama državnog odvjetništva.

Stranke i druge osobe koje borave u prostorijama državnog odvjetništva dužne su poštivati međusobnu fizičku udaljenost, kao i udaljenost od zaposlenika na 2 m, u svim smjerovima.

Za sve ostale upite stranke se mogu obratiti putem telefona 021/387-504 ili e-mail adresu tajnistvo@odost.dorh.hr  .

 

Izvadak iz Kućnog reda za stranke

Glasnogovornik: Josip Mršić, zamjenik općinske državne odvjetnice

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Marina Kalaš Crljenak

Službenik za informiranje: Marina Kalaš Crljenak
Pristup informacijama

Povjerenik za etiku: Tea Ukić

Povjerljiva savjetnica za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva državnih službenika i namještenika: Marina Bošnjak

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti: Marina Kalaš Crljenak

Postupa pred Općinskim sudom u Splitu. 

 

Stalna služba u Makarskoj

Započela je s radom 1. travnja 2015.

Voditelj:  

Petra Krešimira IV. 2, 21 300 Makarska
tel: 021 695 551
fax: 021 695 555

e-mail adresa: tajnistvo@odoma.dorh.hr

Radno vrijeme od 7,00 do 15,00 sati.


Stalna služba u Sinju

Započela je s radom 1. travnja 2015.

Voditelj: 
Petrovac 3, 21 230 Sinj
tel: 021 707 236
fax: 021 707 250

e-mail adresa: tajnistvo@odosn.dorh.hr

Radno vrijeme od 7,00 do 15,00 sati.