Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu i područna općinska državna odvjetništva

Grad Split Županijsko državno odvjetništvo u Splitu

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu

Županijski državni odvjetnik Michele Squiccimarro

Kontakti

Gundulićeva 29a, 21 000 Split
tel: 021 387 635
fax: 021 387 528

e-mail adresa: tajnistvo@ZDOST.dorh.hr


Obavijest:

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu od 4. svibnja 2020. nastavlja s redovnim radom uz odgovarajuću sigurnosnu kontrolu.

Odluka, u primjeni od 4. svibnja 2020.


Izvadak iz Kućnog reda za stranke

Radno vrijeme: od 7,00 do 15,00 sati
                     od 7,30 do 15,30 sati - od 5. listopada 2020.   

Rad sa strankama:


Glasnogovornica: Rene Laura, zamjenica županijskog državnog odvjetnika

Službenik za informiranje: Rene Laura
Pristup informacijama  

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Stipe BajićOpći podaci

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu ima Kazneni odjel i Građansko-upravni odjel u kojima djeluje županijski državni odvjetnik i trinaest zamjenika, tri savjetnika te devetnaest službenika.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Splitu te postupa pred Trgovačkim sudom u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije kao i pred Upravnim sudom u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 128/14).

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela s područja Županijskog državnog odvjetništva u Splitu te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakona o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu pored državnih odvjetnika ima zamjenike koji djeluju kroz Kaznene i Građansko-upravne odjele.

Javna nabava
Članak 5.c. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08)
Javni naručitelj Županijsko državno odvjetništvo u Splitu objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 110/07 i 125/08).


Općinska državna odvjetništva


Općinsko državno odvjetništvo u Splitu

Općinska državna odvjetnica: Biljana Puharić  

Gundulićeva 29a, 21 000 Split
tel: 021 387 504
fax: 021 387 550

e-mail adresa: tajnistvo@odost.dorh.hr


Radno vrijeme: od 7,00 do 15,00 sati
                        od 7,30 do 15,30 sati - od 5. listopada 2020.

Odluka o organizaciji rada ODO-a Split od 18. svibnja 2020.    
Odluka o organizaciji rada ODO-a Split od 4. svibnja 2020.

Obavijest:  

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu će od 4. svibnja 2020. primati stranke i odvjetnike samo po pozivu.

Za kaznene predmete:
- stranke mogu zatražiti fizički uvid u spis i kopiranje spisa na broj telefona: 021/387-580 ili 021/387-558 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom
- dežurni zaposlenik za kontakt sa strankama će komunicirati sa strankama i odvjetnicima isključivo putem telefona broj: 021/387-504 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom, a kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete potrebno je poslati preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@odost.dorh.hr  

Za građansko-upravne predmete:
- stranke mogu zatražiti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 021/387-689, od 9,00 do 12,00 sati radnim danom


Izvadak iz Kućnog reda za stranke

Glasnogovornik: Josip Mršić, zamjenik općinske državne odvjetnice

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Marina Kalaš Crljenak

Službenik za informiranje: Marina Kalaš Crljenak
Pristup informacijama

Povjerenik za etiku: Tea Ukić

Povjerljiva savjetnica za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva državnih službenika i namještenika: Marina Bošnjak

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti: Marina Kalaš Crljenak

Postupa pred Općinskim sudom u Splitu. 

 

Stalna služba u Makarskoj

Započela je s radom 1. travnja 2015.

Voditelj:  

Petra Krešimira IV. 2, 21 300 Makarska
tel: 021 695 551
fax: 021 695 555

e-mail adresa: tajnistvo@odoma.dorh.hr

Radno vrijeme od 7,00 do 15,00 sati.


Stalna služba u Sinju

Započela je s radom 1. travnja 2015.

Voditelj: 
Petrovac 3, 21 230 Sinj
tel: 021 707 236
fax: 021 707 250

e-mail adresa: tajnistvo@odosn.dorh.hr

Radno vrijeme od 7,00 do 15,00 sati.