Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i područna općinska državna odvjetništva

Grad Zagreb Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu

Županijski državni odvjetnik Jurica Ilić  


Kontakti

Sjedište
Savska 41/4, 10 000 Zagreb

centrala: 01 6003 166

Tajništvo:
tel: 01 6177 667, 01 6003 102
fax: 01 6177 671

e-mail adresa: tajnistvo@ZDOZG.dorh.hr

Radno vrijeme svaki radni dan od 8,00 do 16,00 sati

Prva zamjenica županijskog državnog odvjetnika: Diana Pervan 

Kazneni odjel
Savska 41/4, 10 000 Zagreb
tel: 01 6003 102

Uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati
Uredovno vrijeme za odvjetnike: svaki radni dan od 12,30 do 15,30 sati

Voditeljica: Davorka Mlinarić Žagi

Građansko-upravni odjel
Savska 41/16, 10 000 Zagreb
tel: 01 6003 165
fax: 01 6177 670

e-mail: tajnistvo.gradjanski@zdozg.dorh.hr

uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati
uredovno vrijeme za odvjetnike: svaki radni dan od 12,30 do 15,30 sati

Voditeljica: Tanja Šušak

Kaznena pisarnica
Savska 41/4, 10 000 Zagreb
tel: 01 6003 146
uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 8,30 do 15,30 sati
pauza: od 10 do 10,30 sati

Voditeljica: Barbara Đoković

Građansko-upravna pisarnica
Savska 41/16, 10 000 Zagreb
tel: 01 
fax: 01 6177 670
uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 9 do 14 sati
pauza: od 10 do 10,30 sati

Voditeljica: Mirjana Preglej 

Glasnogovornica: Dunja Pavliček, zamjenica županijskog državnog odvjetnika

Osoba zadužena za informiranje: Dunja Pavliček
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Vesna Kupres 

Povjerenik za etiku: Irena Beljak

Povjerljivi savjetnik: Mara Balija


Opći podaci

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu ima ukupno 43 zamjenika (od čega je 10 zamjenika raspoređeno na rad u drugim tijelima) i 44 službenika i namještenika. Rad je organiziran kroz Kazneni odjel  koji je nadležan za kaznene predmete i Građansko-upravni odjel koji je nadležan za građanske i upravne predmete.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Zagrebu te postupa pred Trgovačkim sudom u Zagrebu za područje Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije te pred Upravnim sudom u Zagrebu za područje Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 67/18).

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, za kaznena djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda te za kaznena djela koja je posebno propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela iz nadležnosti svih općinskih državnih odvjetništava s područja Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost Građansko-upravnog odjela Županijskog i općinskih državnih odvjetništava određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 67/18), a dijelom drugim zakonima


Javna nabava
Članak 5.c. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08)
Javni naručitelj Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c.stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08).

Općinska državna odvjetništva


Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu

Općinski državni odvjetnik: Krunoslav Stjepan Rajačić
 
Selska 2, Zagreb 10 109
Ulaz za stranke: Ilica 207
tel: 01 2053 000
fax: 01 2053 390

e-mail: tajnistvo@odozg.dorh.hr

Radno vrijeme: svaki radni dan od 7,30 do 15,30 sati

Prva zamjenica općinskog državnog odvjetnika: Ksenija Jurin-Panić  

Kazneni odjel
Selska 2, Zagreb 10 109
Ulaz za stranke: Ilica 207
tel: 01 2053 000
fax: 01 2053 390

Radno vrijeme: svaki radni dan od 07,30 do 15,30 sati
Uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 08,30 do 11,30 sati
Uredovno vrijeme za odvjetnike: svaki radni dan od 12,30 do 14,30 sati

Voditelj: Silvia Lončar   

Građansko-upravni odjel
Trg bana J. Jelačića 6, 10 000 Zagreb
tel: 01 48 78 050, 01 48 78 090
fax: 01 48 86 460

Radno vrijeme: svaki radni dan od 07,30 do 15,30 sati
Uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 08,30 do 11,30 sati
Uredovno vrijeme za odvjetnike: svaki radni dan od 12,30 do 14,30 sati

e-mail adresa: Tajnistvo.GUO@odozg.dorh.hr

Voditeljica: Sabina Čanjevac 

Kaznena pisarnica
Selska 2, 10 109 Zagreb
Ulaz za stranke: Ilica 207
tel: 01 2053 001

Voditeljica: Ivana Kiš 

Građansko-upravna pisarnica
Trg bana J. Jelačića 6, 10 000 Zagreb
tel: 01 48 78 069

Voditeljica: Mira Vrbiček

Povjerenik za etiku: Mira Rendeli

Povjerljivi savjetnik: 

Službenik za informiranje: Ksenija Jurin-Panić
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Jasna Catinelli

Kazneni odjel postupa pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu i Općinskim prekršajnim sudom u Zagrebu, a Građansko-upravni odjel postupa pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu, Općinskom radnim sudom u Zagrebu te pred Općinskim sudom u Sesvetama te Stalnim službama tog suda u Dugom Selu, Vrbovcu i Zelini.


Stalna služba u Sesvetama

Započela je s radom 1. travnja 2015.

Voditeljica: Ksenija Bićak, v.d.  

Građansko-upravni odjel
Trg D. Domjanića 6/II, Sesvete
tel: 01 2001 835
fax: 01 2002 902

e-mail adresa: Tajnistvo@odozg.dorh.hr

Radno vrijeme: svaki radni dan od 07,30 do 15,30 sati
Uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 08,30 do 11,30 sati
Uredovno vrijeme za odvjetnike: svaki radni dan od 12,30 do 14,30 sati


Stalna služba u Dugom Selu je prestala s radom


Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru

Općinska državna odvjetnica: Ivana Smrkulj, v.d. 

Kazneni odjel
Trg Slobode 14a, 49 250 Zlatar
tel: 049 426 999
fax: 049 467 650

e-mail adresa: tajnistvo@odozl.dorh.hr

Radno vrijeme: svaki radni dan od 07,00 do 15,00 sati

Uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati

Uredovno vrijeme za odvjetnike: svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati

Kaznena pisarnica - voditeljica: Marina Brčić

Službenik za informiranje: Maja Čižmek Habazin
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Saša Radojević

Povjerenik za etiku: Mirjana Paradi

Postupa pred Općinskim sudom u Zlataru.


Građansko-upravni odjel
Trg Slobode 14a, 49 250 Zlatar
tel: 049 426 994
fax: 049 466 145

e-mail adresa: tajnistvo@odozl.dorh.hr

Voditeljica: Ivana Ferek-Teški

Radno vrijeme: svaki radni dan od 07,00 do 15,00 sati

Uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati

Uredovno vrijeme za odvjetnike: svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati

Građansko-upravna pisarnica - voditeljica: Biserka Galoić

Postupa pred Općinskim sudom u Zlataru