Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i područna općinska državna odvjetništva

Grad Zagreb Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu

Županijski državni odvjetnik Jurica Ilić  


Kontakti

Sjedište
Savska 41/4, 10 000 Zagreb

centrala: 01 6003 166

Tajništvo:
tel: 01 6177 667, 01 6003 102
fax: 01 6177 671

e-mail adresa: tajnistvo@ZDOZG.dorh.hr

Radno vrijeme: svaki radni dan od 8,00 do 16,00 sati

Prva zamjenica županijskog državnog odvjetnika: Diana Pervan 

Obavijest:

Stranke i odvjetnike se od 16. ožujka 2020. do sljedećih drugačijih preporuka ne prima u izravnom kontaktu. 

Kazneni predmeti
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 6003-137 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom
- dežurni za kontakt sa strankama će komunicirati sa strankama i odvjetnicima isključivo putem telefona na broj: 6003-166 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom, o čemu se sastavlja službena bilješka
- kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@ZDOZG.dorh.hr
- žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku, ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Građansko-upravni predmeti
-
samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 6003-165 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom
- podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo.gradjanski@zdozg.dorh.hr
- podnesci u građansko upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.


Izvadak iz Kućnog reda koji se odnosi na građane


Kazneni odjel

Savska 41/4, 10 000 Zagreb
tel: 01 6003 102

Uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati
Uredovno vrijeme za odvjetnike: svaki radni dan od 12,30 do 15,30 sati

Voditeljica: Davorka Mlinarić Žagi

Građansko-upravni odjel
Savska 41/16, 10 000 Zagreb
tel: 01 6003 165
fax: 01 6177 670

e-mail: tajnistvo.gradjanski@zdozg.dorh.hr

uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati
uredovno vrijeme za odvjetnike: svaki radni dan od 12,30 do 15,30 sati

Voditeljica: Tanja Šušak

Kaznena pisarnica
Savska 41/4, 10 000 Zagreb
tel: 01 6003 137
uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 8,30 do 15,30 sati
pauza: od 10 do 10,30 sati

Voditeljica: Barbara Đoković

Građansko-upravna pisarnica
Savska 41/16, 10 000 Zagreb
tel: 01 
fax: 01 6177 670
uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 9 do 14 sati
pauza: od 10 do 10,30 sati

Voditeljica: Mirjana Preglej 

Glasnogovornica: Ksenija Jurin Panić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika

Osoba zadužena za informiranje: 
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Vesna Kupres 

Povjerenik za etiku: Irena Beljak

Povjerljivi savjetnik: Mara Balija

Povjerljiva osoba za zaprimanje prijava o unutarnjim nepravilnostima (nije nadležna za zaprimanje kaznenih prijava građana i stranaka):

Povjerljiva osoba: Martina Dujmović, administrativni tajnik
Zamjenik povjerljive osobe: Andrija Mario Golubić, administrativni referent


Opći podaci

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu ima ukupno 43 zamjenika (od čega je 10 zamjenika raspoređeno na rad u drugim tijelima) i 44 službenika i namještenika. Rad je organiziran kroz Kazneni odjel  koji je nadležan za kaznene predmete i Građansko-upravni odjel koji je nadležan za građanske i upravne predmete.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Zagrebu te postupa pred Trgovačkim sudom u Zagrebu za područje Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije te pred Upravnim sudom u Zagrebu za područje Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 67/18).

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, za kaznena djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda te za kaznena djela koja je posebno propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela iz nadležnosti svih općinskih državnih odvjetništava s područja Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost Građansko-upravnog odjela Županijskog i općinskih državnih odvjetništava određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 67/18), a dijelom drugim zakonima


Javna nabava
Članak 5.c. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08)
Javni naručitelj Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c.stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08).

Općinska državna odvjetništva


Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu

Općinski državni odvjetnik: Krunoslav Stjepan Rajačić
 
Selska 2, Zagreb 10 109
Ulaz za stranke: Ilica 207
tel: 01 2053 000
fax: 01 2053 390

e-mail: tajnistvo@odozg.dorh.hr


Obavijest

Kazneni odjel

Obavještavaju se stranke i odvjetnici da će se neposredni rad sa strankama u državnom odvjetništvu od 10. studenog 2020. nadalje, zbog stanja epidemije bolesti Covid-19, obavljati isključivo uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem (01/2053-005 ili putem centrale 01/2053-000).

Strankama će se dozvoliti uvid u spis i kopiranje spisa predmeta samo uz prethodnu najavu putem maila ili telefona svaki radni dan od 8,30 do 11,30 sati. 

Odvjetnicima će se dozvoliti uvid u spis i kopiranje spisa predmeta uz prethodnu najavu na mail ili na telefon u vremenu od 12,30 do 14,30 sati.

Žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku, ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom. 

Podneske je potrebno slati za Kazneni odjel na mail tajnistvo@odozg.dorh.hr , tajnistvo_podnesci@odozg.dorh.hr.  

Stranke i odvjetnici koji osobno dolaze u prostorije državnog odvjetništva moraju se pridržavati svih propisanih epidemioloških mjera, nositi zaštitne maske i dezinficirati ruke na ulasku u prostorije.


Građansko-upravni odjel

Građansko-upravni odjel preselio se sa Trga bana Josipa Jelačića u objekt na Slavonskoj aveniji 6.

Obavještavaju se stranke i odvjetnici da se neposredni rad sa strankama zbog stanja epidemije bolesti Covid-19 obavlja uz prethodnu najavu elektroničkim ( tajnistvo.guo@odozg.dorh.hr ) ili telefonskim putem ( 01/4878-090).

Samo u hitnim predmetima strankama će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu svaki radni dan u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.

Podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu tajnistvo.guo@odozg.dorh.hr .

Podnesci u građansko-upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Obavijest o preseljenju


Prva zamjenica općinskog državnog odvjetnika: Erika Korade   

Kazneni odjel
Selska 2, Zagreb 10 109
Ulaz za stranke: Ilica 207
tel: 01 2053 000
fax: 01 2053 390

Voditelj: Silvia Lončar   

Građansko-upravni odjel
Slavonska avenija 6, 10 000 Zagreb
tel: 01 48 78 050
fax: 01 48 78 099

e-mail adresa: Tajnistvo.GUO@odozg.dorh.hr

Voditeljica: Sabina Čanjevac 

Kaznena pisarnica
Selska 2, 10 109 Zagreb
Ulaz za stranke: Ilica 207
tel: 01 2053 001

Voditeljica: Denis Opačak 

Građansko-upravna pisarnica
Slavonska avenija 6, 10 000 Zagreb
tel: 01 48 78 060

Voditeljica: Daria Novosel

Povjerenik za etiku: Tomislav Gereš

Povjerljivi savjetnik: 

Glasnogovornica: Erika Korade

Službenik za informiranje: Erika Korade
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Jasna Catinelli

Kazneni odjel postupa pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu i Općinskim prekršajnim sudom u Zagrebu, a Građansko-upravni odjel postupa pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu, Općinskom radnim sudom u Zagrebu te pred Općinskim sudom u Sesvetama te Stalnim službama tog suda u Dugom Selu, Vrbovcu i Zelini.


Stalna služba u Sesvetama

Započela je s radom 1. travnja 2015.

Voditeljica: Ivana Lubina  

Građansko-upravni odjel
Trg D. Domjanića 6/II, Sesvete
tel: 01 2001 835
fax: 01 2002 902

e-mail adresa: sssv@odozg.dorh.hr  
Tajnistvo@odozg.dorh.hr

Radno vrijeme: svaki radni dan od 07,30 do 15,30 sati
Uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 08,30 do 11,30 sati
Uredovno vrijeme za odvjetnike: svaki radni dan od 12,30 do 14,30 sati


Stalna služba u Dugom Selu je prestala s radom


Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru

Općinska državna odvjetnica: Ivana Smrkulj 

Kazneni odjel
Trg Slobode 14a, 49 250 Zlatar
tel: 049 426 999
fax: 049 467 650

e-mail adresa: tajnistvo@odozl.dorh.hr

Radno vrijeme: svaki radni dan od 07,00 do 15,00 sati

Obavijest

Od 18. svibnja 2020. primaju se stranke i odvjetnici samo po pozivu.

Stranke mogu zatražiti uvid u spis i kopiranje spisa putem telefona 049/426-999 te putem e-maila tajnistvo@odozl.dorh.hr.

Kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete, kao i podnesci za građanske predmete primaju se putem pošte ili e-maila tajnistvo@odozl.dorh.hr .

Za ulazak u prostorije Općinskog državnog odvjetništva u Zlataru potrebno je nošenje maske, a ukoliko stranka dođe bez maske, istu će osigurati naslovno državno odvjetništvo.

Za vrijeme boravka u prostorijama Općinskog državnog odvjetništva u Zlataru stranke su dužne držati distancu od najmanje dva metra.

Odluke, u primjeni od 18. svibnja 2020.


Uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati

Uredovno vrijeme za odvjetnike: svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati

Kaznena pisarnica - voditeljica: Marina Brčić

Službenik za informiranje: Maja Čižmek Habazin
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Saša Radojević

Povjerenik za etiku: Mirjana Paradi

Povjerljiva osoba: Sven Požgaj

Postupa pred Općinskim sudom u Zlataru.


Građansko-upravni odjel
Trg Slobode 14a, 49 250 Zlatar
tel: 049 426 994
fax: 049 466 145

e-mail adresa: tajnistvo@odozl.dorh.hr

Voditeljica: Ivana Ferek-Teški

Radno vrijeme: svaki radni dan od 07,00 do 15,00 sati

Uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati

Uredovno vrijeme za odvjetnike: svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati

Građansko-upravna pisarnica - voditeljica: Biserka Galoić

Postupa pred Općinskim sudom u Zlataru