Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku i područna općinska državna odvjetništva

Osijek_2017.jpg

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku

Županijski državni odvjetnik: Davor Petričević 


Kontakti

Sjedište
Kapucinska 21, 31 000 Osijek

Kazneni i Građansko-upravni odjel

Kapucinska 21, 31 000 Osijek
tel: 031 201 266, 031 201 271
fax: 031 201 270

nova e-mail adresa: tajnistvo@ZDOOS.dorh.hr

Radno vrijeme: od 7,00 do 15,00 sati 


Obavijest:

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku će od 4. svibnja 2020. primati stranke i odvjetnike samo po pozivu i prema prethodnoj najavi putem telefona broj 031/201-266 ili e-mailom na adresu tajnistvo@zdoos.dorh.hr

Za kaznene predmete:
Stranke mogu zatražiti neposredan uvid u spis i kopirati spis uz prethodnu najavu putem telefona 031/201-266 radnim danom u vremenu od 09,00 do 12,00 sati.
Kaznene prijave i drugi podnesci stranka zaprimaju se poštom ili na e-mail adresu
tajnistvo@zdoos.dorh.hr , dok se žalbe i drugi podnesci vezani uz rokove prema Zakonu o kaznenom postupku i drugim zakonima dostavljaju isključivo preporučenom poštom.

Za građansko-upravne predmete:
Stranke mogu zatražiti neposredan uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu putem telefona 031/201-266 radnim danom u vremenu od 09,00 do 12,00 sati.
Podnesci koji su vezani uz zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se preporučenom poštom, a ostali podnesci poštom ili na e-mail adresu
tajnistvo@zdoos.dorh.hr .

Prilikom dolaska u prostorije državnog odvjetništva sve osobe dužne su se pridržavati propisanih epidemioloških mjera HZJZ.

Radno vrijeme državnog odvjetništva je od 7,00 do 15,00 sati od ponedjeljka do petka.


Prvi zamjenik
: Ivica Mihaljević, zamjenik županijskog državnog odvjetnika

Voditelj Kaznenog odjela: Ivica Mihaljević, zamjenik županijskog državnog odvjetnika 

Voditelj Građansko-upravnog odjela: Željka Radlović, zamjenica županijskog državnog odvjetnika

Ravnatelj uprave: Jelena Ćurić

Voditeljica kaznene pisarnice: Marijana Kauzlarić

Voditeljica građansko-upravne pisarnice: Zvonimira Peštanac

Voditeljica državnoodvjetničke pisarnice: Marijana Pavlović

Radno vrijeme: od 7 do 15 sati

Podatke o predmetima stranke mogu dobiti od voditelja odjela i pisarnica u uredovno vrijeme osobno ili telefonski, a osnovne podatke o predmetu i telefonski.

Kaznene prijave i druge podneske stranke mogu slati poštom ili osobno predati u uredovno vrijeme u pisarnici Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku.

Glasnogovornik: Zvonko Kuharić, zamjenik županijskog državnog odvjetnika

Službenik za informiranje: Zvonko Kuharić
Pristup informacijama  

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Zvonimira Peštanac

Povjerenik za etiku: Marijana Pavlović

Povjerljivi savjetnik: Zvonimira Peštanac

Opći podaci

Županijsko državno odvjetništvo ima Kazneni i Građansko-upravni odjel gdje uz županijskog državnog odvjetnika radi i 17 njegovih zamjenika, od kojih je jedan privremeno upućen na rad u USKOK, u Odsjek u Osijeku. U odvjetništvu su raspoređena dva vježbenika na obavljanje prakse za polaganje pravosudnog ispita. Pored navedenih dužnosnika u odvjetništvu je zaposleno 25 službenika, od kojih 7 čine državnoodvjetnički savjetnici te 6 namještenika.

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Osijeku te postupa pred Trgovačkim sudom u Osijeku za područje Osječko-baranjske županije kao i pred Upravnim sudom u Osijeku za područje Osječko-baranjske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 128/14).

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela iz nadležnosti svih općinskih državnih odvjetništava s područja Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.

Javna nabava
Članak 5.c. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08)
Javni naručitelj Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 110/07 i 125/08).

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku

Općinska državna odvjetništva


Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku

Općinska državna odvjetnica: Ivana Kolesarić

Kazneni odjel
Ulica Hrvatske Republike 43, 31 000 Osijek
tel: 031 285 770
fax: 031 201 260, 031 284 506
nova e-mail adresa: tajnistvo@odoos.dorh.hr

Građansko-upravni odjel
Trg Ante Starčevića 7/1, 31000 Osijek
tel: 031 211 268
fax: 031 283 898

Obavijest:

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku stranke prima po pozivu.

Kazneni predmeti
- stranke mogu zatražiti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona 031/285-770 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom
- dežurni za kontakt sa strankama će komunicirati sa strankama i odvjetnicima putem telefona na broj 031/285-770 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom
- kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@odoos.dorh.hr

Građansko-upravni predmeti
- stranke mogu zatražiti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona 031/211-268 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom
- podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@odoos.dorh.hr

Izvadak iz kućnog reda koji se odnosi na stranke


Odluka o organizaciji rada u primjeni od 4. svibnja 2020.

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku postupa pred Općinskim sudom u Osijeku.

Prvi zamjenik: Denis Rajtek

Voditelj kaznenog odjela: Ronald Tomaković 

Voditelj građansko-upravnog odjela: Zoran Perkušić

Ravnateljica uprave: Branka Frčko
Voditeljica državnoodvjetničke pisarnice: Sanda Glavaš
Voditeljica kaznene pisarnice: Ana Krajnović
Voditeljica građansko-upravne pisarnice: Danijela Kresl

Radno vrijeme: od 7,00 do 15,00 sati
Uredovno vrijeme pisarnice za građanstvo i odvjetnike: od 12,00 do 14,00 sati

Vrijeme za prijem stranaka u prostorijama ODO-a u Osijeku: od 9,00 do 12,00 sati
Podatke o predmetima stranke mogu dobiti od voditelja odjela i pisarnica u uredovno vrijeme osobno ili telefonski.

Glasnogovornik i službenik za informiranje: Ivan Barna
Pristup informacijama 

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Sanda Glavaš

Povjerenik za etiku: Sanda Glavaš

Povjerljiva osoba za zaprimanje prijava o unutarnjim nepravilnostima u ODO-u Osijeku i vođenje postupka: Snježana Ivanko-Nikolić
Zamjenik povjerljive osobe: Zoran PerkušićStalna služba u Našicama
Započela je s radom 1. travnja 2015.

Adresa (Građansko-upravni odjel)
Trg dr. Franje Tuđmana 14, 31 500 Našice
tel: 031 613 328
fax: 031 613 728
Radno vrijeme: od 7,00 do 15,00 sati


Stalna služba u Đakovu

Započela je s radom 1. travnja 2015.

Obavijest:
Do 3. prosinca 2020. za sve upite, kao i za traženje uvida u spis i kopiranje spisa, stranke se mogu obratiti Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku, Građansko-upravni odjel u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/1 na broj telefona 031/211-268.

Građansko-upravni odjel
Trg dr. Franje Tuđmana 2, 31 400 Đakovo
tel: 031 811 091 i 031 821 544
fax: 031/821-545

Radno vrijeme: od 7,00 do 15,00 sati