Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku i područna općinska državna odvjetništva

Osijek_2017.jpg

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku

Županijski državni odvjetnik: Davor Petričević 


Kontakti

Sjedište
Kapucinska 21, 31 000 Osijek

Kazneni i Građansko-upravni odjel

Kapucinska 21, 31 000 Osijek
tel: 031 201 266, 031 201 271
fax: 031 201 270

nova e-mail adresa: tajnistvo@ZDOOS.dorh.hr


Obavijest:
Stranke i odvjetnike se od 16. ožujka 2020. do sljedećih drugačijih preporuka ne prima u izravnom kontaktu.

Kazneni predmeti
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 031/201-266, 031/201-271 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom
- dežurni za kontakt sa strankama će komunicirati sa strankama i odvjetnicima isključivo putem telefona na broj: 031/285-701 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom, o čemu se sastavlja službena bilješka
- kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@ZDOOS.dorh.hr
- žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku, ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Građansko-upravni predmeti
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 031/201-266 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom
- podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu: 
tajnistvo@ZDOOS.dorh.hr
- podnesci u građansko-upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Prvi zamjenik: Željko Krpan, zamjenik županijskog državnog odvjetnika

Voditelj Kaznenog odjela: Ivica Mihaljević, zamjenik županijskog državnog odvjetnika 

Voditelj Građansko-upravnog odjela: Željka Radlović, zamjenica županijskog državnog odvjetnika

Ravnatelj uprave: Jelena Ćurić

Voditeljica kaznene pisarnice: Marijana Kauzlarić

Voditeljica građansko-upravne pisarnice: Zvonimira Peštanac

Voditeljica državnoodvjetničke pisarnice: Marijana Pavlović

Radno vrijeme: od 7 do 15 sati
Uredovno vrijeme za stranke: od 7 do 15 sati

Podatke o predmetima stranke mogu dobiti od voditelja odjela i pisarnica u uredovno vrijeme osobno ili telefonski, a osnovne podatke o predmetu i telefonski.

Kaznene prijave i druge podneske stranke mogu slati poštom ili osobno predati u uredovno vrijeme u pisarnici Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku.

Glasnogovornik: Zvonko Kuharić, zamjenik županijskog državnog odvjetnika

Službenik za informiranje: Zvonko Kuharić
Pristup informacijama  

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Zvonimira Peštanac

Povjerenik za etiku: Marijana Pavlović

Povjerljivi savjetnik: Zvonimira Peštanac

Opći podaci

Županijsko državno odvjetništvo ima Kazneni i Građansko-upravni odjel gdje uz županijskog državnog odvjetnika radi i 17 njegovih zamjenika, od kojih je jedan privremeno upućen na rad u USKOK, u Odsjek u Osijeku. U odvjetništvu su raspoređena dva vježbenika na obavljanje prakse za polaganje pravosudnog ispita. Pored navedenih dužnosnika u odvjetništvu je zaposleno 25 službenika, od kojih 7 čine državnoodvjetnički savjetnici te 6 namještenika.

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Osijeku te postupa pred Trgovačkim sudom u Osijeku za područje Osječko-baranjske županije kao i pred Upravnim sudom u Osijeku za područje Osječko-baranjske županije (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 128/14).

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinsko državno odvjetništvo nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela iz nadležnosti svih općinskih državnih odvjetništava s područja Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.

Javna nabava
Članak 5.c. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08)
Javni naručitelj Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 110/07 i 125/08).

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku

Općinska državna odvjetništva


Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku

Općinska državna odvjetnica: Ivana Kolesarić 


Kazneni odjel

Ulica Hrvatske Republike 43, 31 000 Osijek
tel: 031 285 770
fax: 031 201 260, 031 284 506

nova e-mail adresa: tajnistvo@odoos.dorh.hr

Građansko-upravni odjel

Trg Ante Starčevića 7/1, 31000 Osijek
tel: 031 211 268
fax: 031 283 898


Obavijest:

Kazneni predmeti
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 031/285-770 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom
- dežurni za kontakt sa strankama će komunicirati sa strankama i odvjetnicima isključivo putem telefona na broj: 031/285-770 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom, o čemu se sastavlja službena bilješka
- kaznene prijave i drugi podnesci za kaznene predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@odoos.dorh.hr
- žalbe i drugi podnesci u kaznenim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku, ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.

Građansko-upravni predmeti
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 031/211-268 od 9,00 do 12,00 sati radnim danom
- podnesci za građansko-upravne predmete šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@odoos.dorh.hr
- podnesci u građansko-upravnim predmetima koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o parničnom postupku ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.


Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku postupa pred Općinskim sudom u Osijeku. 

Voditeljica kaznenog odjela: Vesna Osmanović  

Voditelj građansko-upravnog odjela: Zoran Perkušić

Voditeljica državnoodvjetničke uprave: Sanda Glavaš

Voditeljica kaznene pisarnice: Ana Krajnović

Voditeljica građansko-upravne pisarnice: Danijela Kresl

Službenik za informiranje: Ivan Barna
Pristup informacijama  

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Sanda Glavaš

Radno vrijeme: od 7 do 15 sati

Uredovno vrijeme kaznene pisarnice za građanstvo i odvjetnike: od 12 do 14 sati
Vrijeme za prijem stranaka u prostorijama ODO-a u Osijeku: od 9 do 13 sati

Podatke o predmetima stranke mogu dobiti od voditelja odjela i pisarnica u uredovno vrijeme osobno ili telefonski.


Stalna služba u Našicama
Započela je s radom 1. travnja 2015.

Adresa (Građansko-upravni odjel)
Trg dr. Franje Tuđmana 14, 31 500 Našice
tel: 031 613 328
fax: 031 613 728

Uredovno vrijeme za građanstvo i odvjetnike: od 7 do 15 sati, pauza od 10,30 do 11,00 sati.

Podatke o predmetima stranke mogu dobiti od voditelja odjela u uredovno vrijeme osobno ili telefonski.


Stalna služba u Đakovu
Započela je s radom 1. travnja 2015. 

Građansko-upravni odjel
Trg. dr. Franje Tuđmana 2, 31 400 Đakovo
tel: 031 811 091 i 031 821 544
fax: 031/821-545

Uredovno vrijeme za građanstvo i odvjetnike: od 7 do 15 sati, pauza od 10,30 do 11,00 sati.

Podatke o predmetima stranke mogu dobiti od voditelja odjela u uredovno vrijeme osobno ili telefonski.