Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru
Odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja Z. i V. Pevec

Nepravomoćnom presudom Općinskog suda u Bjelovaru od 24. lipnja 2014. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja Zdravka i Višnje Pevec da im Republika Hrvatska naknadi štetu u iznosu od 502,171.854,10 kuna zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom od 21. studenog 2011. do isplate u visini eskontne stope HNB – a kako je utvrđena zadnjeg dana polugodišta koje prethodi tekućem polugodištu uvećano za pet posto poena. (1. 7. 2014.)

Istom presudom je naloženo tuženicima Zdravku i Višnji Pevec da tuženoj Republici Hrvatskoj naknade troškove parničnog postupka u iznosu od 400.500,00 kuna.
Naime, tužitelji Zdravko i Višnja Pevec u tužbi su tvrdili kako im je temeljem nezakonitih i nepravilnih odluka Ministarstva financija, Trgovačkog suda u Bjelovaru, stečajnog suca i stečajnog upravitelja u stečajnim postupcima koji su vođeni nad trgovačkim društvima Pevec d.o.o. Bjelovar i Pevec Zagreb d.o.o. Bjelovar uzrokovana kako neimovinska tako i imovinska šteta, i to Zdravku Pevec u iznosu od 260,889.626,10 kuna i Višnji Pevec u iznosu od 241,281.228,00 kuna.
Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru je osporavalo, kako u postupku mirnog rješenja spora tako i u parničnom postupku, navode tužitelja dokazujući da su sve odluke, koje su donijete kako u upravnom postupku vođenom pred Ministarstvom financija i Upravnim sudom Republike Hrvatske tako i u stečajnim postupcima koji su vođeni pred Trgovačkim sudom u Bjelovaru, na zakonima utemeljene.
Kako su oba tužitelja u cijelosti odbijena s tužbenim zahtjevom tako im je naloženo da tuženoj Republici Hrvatskoj naknade troškove parničnog postupka i to Zdravko Pevec u iznosu od 208.260,00 kuna i Višnja Pevec u iznosu od 192.240,00 kuna.