Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Sisku
Priopćenje povodom mirnog prosvjeda radnika Herbos d.d. Sisak

Povodom mirnog prosvjeda Sindikata EKN-a Hrvatske, podružnice Herbos Sisak, priopćujemo kako u vezi s nezakonitostima u poslovanju tog trgovačkog društva Općinsko državno odvjetništvo u Sisku ima u radu kazneni predmet u kojem je otvorena istraga Županijskog suda u Sisku te je imalo još tri kaznena predmeta, dok Županijsko državno odvjetništvo u Sisku ima u radu jedan građansko-upravni predmet, i to pokretanje stečajnog postupka nad poduzećem Herbos d.d. Sisak u kojem je Trgovački sud donio rješenje kojim se pokreće postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka. (20. 12. 2011.)

U kaznenom predmetu protiv M. I. i trgovačkog društva Herbos d.d., sa sjedištem u Sisku, zbog kaznenih dijela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju, pogodovanjem vjerovnika i kaznenog djela iz Zakona o trgovačkim društvima, 16. srpnja 2010. zaprimljena je kaznena prijava grupe bivših radnika Herbos d.d. protiv predsjednika uprave društva M. I. U tijeku provođenja izvida 2. kolovoza 2010. zatraženo je od Porezne uprave, Područni ured Sisak, provođenje poreznog nadzora poslovanja Herbos d.d., a od Policijske uprave sisačko-moslavačke provođenje kriminalističkog istraživanja.
Po zaprimanju posebnog izvješća Odjela kriminalističke policije 8. kolovoza 2011., podnijet je istražni zahtjev protiv predsjednika uprave Herbosa d.d. M. I. i TD Herbos d.d. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 2. KZ-a, pogodovanjem vjerovnika iz čl. 281. st. 1. i 2. KZ-a i kaznenog djela označeno u čl. 626. st. 1. točci 2. Zakona o trgovačkim društvima.
Osnovano se sumnja da je M. I. od 1. siječnja 2010. do 30. lipnja 2011., u Sisku, kao predsjednik uprave trgovačkog društva Herbos d.d., znajući da je žiro-račun trgovačkog društva blokiran te da postoje nepodmirene dospjele obveze trgovačkog društva prema Državnom proračunu Republike Hrvatske s osnova poreza i doprinosa; u namjeri da za  trgovačko društvo pribavi nepripadnu materijalnu dobit u vidu neplaćnih poreza i doprinosa; sklopio veći broj ugovora o cesiji i asignaciji, kojima je Herbos d.d. svoja potraživanja ustupio i prenio na Spen Herbos d.o.o., u iznosu od oko 23.000.000,00 kuna, nakon čega je naložio da se dio navedenog novca usmjeri za podmirenje obveza prema dobavljačima Herbos d.d. i isplatama neto plaća zaposlenicima Herbos d.d., na koji način je spriječio priljev novčanih sredstava na žiro-račune Herbos d.d. u vrijeme dok su na tim žiro-računima bili evidentirani nenaplaćeni porezi i doprinosi.
Ujedno, osnovano se sumnja da M. I. 25. veljače 2010., protivno Zakonu o trgovačkim društvima, u slučaju kada je društvo nesposobno za plaćanje ili prezaduženo, nije zatražio otvaranje stečajnog postupka TD Herbos d.d., iako svjestan da je žiro račun trgovačkog društva Herbos d.d. u neprekidnoj blokadi od 4. prosinca 2009.
Osnovano se sumnja da je M. I. umjesto da bivšim zaposlenicima Herbos d.d. isplati njihova dospjela potraživanja s osnova otpremnine, koja su utvrđena pravomoćnim i ovršnim sudskim presudama, u ime Herbos d.d. i trgovačkog društva Spen Herbos d.o.o. zaključio veći broj ugovora o cesiji i asignaciji; u cilju da Herbos d.d. prenese svoja potraživanja na Spen Herbos d.o.o., tako da ostvareni prihod nije dolazio niti na jedan od žiro računa Herbos d.d., nakon čega je Spen Herbos d.o.o., po njegovom nalogu, uplaćenim novcem podmirivao dugovanja Herbosa d.d. prema dobavljačima te plaće zaposlenicima Herbosa d.d., čime je onemogućio bivše zaposlenike da naplate svoja ranija potraživanja.
Osnovano se sumnja da si je TD Herbos d.d., Sisak kaznenim djelom iz čl. 292. st. 2. KZ-a koje je počinio M. I. kao predsjednik uprave, pribavilo nezakonitu korist na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od oko 26.018.928.00 kuna.
Istražni sudac je sredinom studenog 2011. donio rješenje o provođenju istrage zbog navedenih kaznenih djela.

Dodajemo kako je temeljem zahtjeva Ministarstva financija, Porezne uprave, Područni ured Sisak od 24. listopada 2011., Županijsko državno odvjetništvo u Sisku podnijelo Trgovačkom sudu u Zagrebu 4. studenog 2011. prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom Herbos d.d. za proizvodnju kemikalija i kemijskih proizvoda Sisak, budući da su se stekli uvjeti iz čl. 4. Stečajnog zakona, jer je iz priložene dokumentacije utvrđeno postojanje stečajnog razloga i to nesposobnost za plaćanje.
Sud je 5. prosinca 2011. donio rješenje kojim se pokreće postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom Herbos d.d. za proizvodnju kemikalija i kemijskih proizvoda Sisak, određuje se mjera osiguranja te se stečajnom dužniku postavlja privremeni stečajni upravitelj, a za danas je zakazano ročište radi izjašnjena o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka odnosno ročište radi rasprave o uvjetima za otvaranje stečajnog postupka. 

U odnosu na dva riješena predmeta, priopćujemo kako je povodom optužnog prijedloga Općinskog državnog odvjetništva u Sisku, Općinski sud u Sisku presudom od 27. svibnja 2008. okrivljenog M. I. proglasio krivim zbog kaznenog djela sklapanja štetnog ugovora iz čl. 294. st. 2. Kaznenog zakona te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, uvjetno na tri godine, a presuda je postala pravomoćna 20. kolovoza 2009.
U kaznenom predmetu protiv okrivljenih M. I. i A. Š. zbog kaznenih djela iz čl. 294. st. 2. KZ-a i čl. 292. st. 2. KZ-a, 21. prosinca 2007. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku je podnijelo istražnom sucu Županijskog suda u Sisku istražni zahtjev te je, nakon provedene istrage i dopune istrage, 30. lipnja 2010. odustalo od kaznenog progona jer je iz provedenih nalaza i mišljenja građevinskog i financijsko-knjigovodstvenog vještaka proizlazilo da su ugovorima o izvođenju građevinskih radova između Herbos d.o. i Tehno Frigo d.o.o. te Vivena-vez d.o.o. ugovoreni radovi u vrijednosti koje su bile u skladu sa tržišnim cijenama te da su svi dogovoreni radovi doista i izvedeni.

Osim navedenih kaznenih predmeta, Općinsko državno odvjetništvo u Sisku je 6. ožujka 2009. zaprimilo predstavku Radničkog vijeća društva Herbos, Sindikat EKN, Podružnica Herbos d.d. Sisak, kojom su podnositelji ukazivali na nezakonitosti u radu odgovornih osoba tog društva. Radi provjere navoda iz predstavke zatraženo je prikupljanje potrebnih obavijesti od Policijske uprave sisačko-moslavačke, Porezne uprave, Područni ured Sisak, te je zatraženo očitovanje od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Policija je državnom odvjetništvu dostavila posebno izvješće u kojem navodi da je već prethodno podnijela kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba trgovačkog društva Herbos d.d., zbog kaznenog djela iz čl. 294. st. 2. Kaznenog zakona, protiv M. I. i A. Š., nisu utvrdili druge nezakonitosti, na koje se ukazuje u zaprimljenoj predstavci. Iz odgovora Porezne uprave, Područni ured Sisak proizlazi da tijekom poreznog nadzora nije utvrđeno počinjenje kaznenog djela od strane odgovornih osoba u Herbos d.d. a i HANFA nakon više nadzora nije utvrdila postojanje osnove sumnje da je počinjeno kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti. Tijekom obavljenih nadzora pokrenuti su prekršajni postupci za prekršaje utvrđene nadzorom. Nakon provedenih izvida, a povodom zaprimljenog podneska Sindikata EKN-a, ocijenjeno je kako nema osnova za pokretanje kaznenog postupka jer nije utvrđena osnovana sumnja u počinjenje kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti.