Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu
Donijet nalog o provođenju istrage protiv šestero osumnjičenika

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je donijelo nalog o provođenju istrage protiv šestero hrvatskih državljana (1956., 1954., 1984., 1957., 1965. i 1956.) zbog osnova sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na počinjenje tih kaznenih djela i kaznenog djela krivotvorenja službene isprave. (18. 2. 2012.)

Postoji osnovana sumnja da je prvoosumnjičenik od 2002. do kraja 2011. godine kao direktor i većinski vlasnik trgovačkog društva koje je upravitelj 483 stambene zgrade u Varaždinu i okolici; u nakani stjecanja znatne nepripadne materijalne dobiti za svoje trgovačko društvo; neovlašteno prebacivao na račun tog društva novac zajedničke pričuve koji predstavlja zajedničku imovinu svih vlasnika stanova - suvlasnika stambenih zgrada i utrošio taj novac za podmirivanje troškova poslovanja svojeg trgovačkog društva pribavivši svom trgovačkom društvu oko 12.200.000,00 kuna ispostavljajući suvlasnicima istovremeno neistinite godišnje izvještaje.
Ujedno je u siječnju 2009. godine u istom svojstvu, na nagovor drugoosumnjičenice, u nakani da joj pribavi nepripadnu materijalnu dobit sklopio ugovor kojim joj njegovo društvo daje dva stana u Varaždinu po cijeni nižoj od tržišne upisujući neistinito da su stanovi izgrađeni do nivoa "roh-bau", iako su dovršeni po sistemu "ključ u ruke", čime je drugoosumnjičenica ostvarila nepripadnu dobit višu od 516.000,00 kuna.
Nadalje, postoji osnovana sumnja da je drugoosumnjičenica u srpnju 2009. godine kao direktorica trgovačkog društva - prodavatelja stanova; u nakani da pribavi nepripadnu materijalnu dobit prvoosumnjičeniku i na njegov nagovor, sklopila ugovore kojima mu prodaje tri stana u Varaždinu po cijeni nižoj od tržišne čime je on na razlici cijene ostvario nepripadnu dobit od najmanje 91.000,00 kuna.
Osnovano se sumnja da su prvo i drugo osumnjičenici od 2006. do 2009., oboje kao direktori trgovačkog društva prodavatelja, a prvoosumnjičenik istodobno i kao vlasnik i direktor trgovačkog društva kupca poslovnog prostora, u nakani da pribave nepripadnu materijalnu dobit trgovačkom društvu u vlasništvu prvoosumnjičenika, sklopili ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora u stambenoj zgradi u Varaždinu, te potom u više aneksa ugovora povećavali površinu poslovnog prostora, a istodobno neosnovano smanjivali njegovu kupoprodajnu cijenu, na koji način su trgovačkom društvu u vlasništvu prvoosumnjičenika pribavili nepripadnu materijalnu dobit na štetu trgovačkog društva prodavatelja od preko 700.000 kuna.
Postoji osnov sumnje da su četvrtoosumnjičenik i petoosumnjičenik te šestoosumnjičenica od 2006. do 2011. godine, u razdoblju u kojem je svatko od njih bio direktor trgovačkog društva izvođača radova na stambeno-poslovnim objektima i apartmanima; u nakani da pribave nepripadnu dobit vlasniku odnosno prvoosumnjičeniku te na njegov nagovor; naredili da se dio računa dobavljača za ugrađeni materijal i izvršene radove ne ispostavlja prvoosumnjičeniku, već da se knjiže kao trošak poslovanja njihovog trgovačkog društva i trošak drugih gradilišta na kojima je to društvo izvodilo radove, na koji način su pribavili nepripadnu materijalnu dobit I okrivljeniku u iznosu od preko 2.000.000 kuna na štetu trgovačkog društva - izvođača radova.
Ujedno, na isti su način od 2008. do 2011.godine  u nakani da pribave nepripadnu materijalnu dobit društvu prvoosumnjičenika i trećeosumnjičenika i na njihov nagovor, naredili da dio računa za izvršene radove na poslovnim objektima u vlasništvu njihovih društava i stanu, plati njihovo trgovačko društvo, a da se dio izvršenih radova knjiži na teret drugih gradilišta čime su osumnjičenim vlasnicima pribavili najmanje 1.500.000,00 kuna.
Osnovano se sumnja da je prvoosumnjičenik 2007. i 2008. godine kao direktor i većinski vlasnik trgovačkog društva - prodavatelja stanova; u nakani da pribavi nepripadnu materijalnu dobit trećeosumnjičeniku; sklopio ugovore kojim mu je njegovo društvo prodalo tri stana po cijenama nižima od tržišne, čime je na razlici cijene ostvario dobit veću od  450.000,00 kuna.
Petoosumnjičenik je osnovano sumnjiv da je u prvoj polovici 2010. godine kao direktor trgovačkog društva izvođača dodatnih radova na uređenju stanova; u nakani da pribavi nepripadnu materijalnu dobit vlasnici odnosno drugoosumnjičenici i na njen nagovor; naredio da se svi računi za ugrađeni materijal i izvršene radove i usluge knjiže kao trošak poslovanja njihovog trgovačkog društva i trošak drugih gradilišta, čime joj je ostvario dobit od najmanje 80.000,00 kuna.
Sucu istrage Županijskog suda u Varaždinu predloženo je određivanje istražnog zatvora protiv prvoosumnjičenika, drugoosumnjičenice i trećeosumnjičenika.