Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu
Odgovor na objavljenu informaciju

U sredstvima javnog priopćavanja objavljeno je "priopćenje za javnost" trgovačkog društva "Stanoing" i u njemu neistiniti navodi vezani uz vođenje kaznenog postupka protiv trgovačkog društva i njegovih odgovornih osoba čiji je očiti cilj da se netočnim informacijama prema javnosti iskonstruira tobožnja odgovornost državnih institucija za stanje u tom trgovačkom društvu. Radi točnog i potpunog informiranja javnosti priopćujemo kako navodi iz tog priopćenja nisu točni. (21. 9. 2012.)

Istraga koju provodi Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu protiv tog trgovačkog društva i drugih društava te protiv odgovornih osoba u tim društvima nema nikakve veze sa blokadom računa trgovačkog društva pa stoga pravosudna tijela nisu ovlaštena donositi bilo kakve odluke niti mogu na bilo koji način utjecati na deblokadu tog računa.
Blokada računa nastupila je 28. prosinca 2011. dakle mjesec i dvadeset dana prije donošenja naloga o provođenju istrage 17. veljače 2012., a ujedno  stanje blokade na dan 12. srpnja 2012. je iznosio preko 47,500.000,00 kuna, a ukupna visina protupravno stečene imovinske koristi i imovinsko-pravnog zahtjeva Republike Hrvatske, prema istražnom nalogu, iznosi 17,500.000,00 kuna, dakle čak 30,000.000,00 kuna manje od ukupnog iznosa blokade, odnosno od dugovanja tog trgovačkog društva ostalim vjerovnicima. 
Prema tome, potpuno je netočna i neutemeljena tvrdnja da izgradnja započetih stanova, njihov završetak i useljenje ovisi isključivo od disponiranja pravosudnih tijela.
U spomenutoj istrazi Županijski sud u Varaždinu donio je rješenje kojim se određuje privremena mjera radi osiguranja imovinsko-pravnog zahtjeva Republike Hrvatske i radi osiguranja oduzimanja imovinske koristi, kojom se zabranjuje tom društvu otuđiti i opteretiti nekretnine u vlasništvu tog društva. Naglašavamo da se privremena mjera odnosi isključivo na nekretnine u vlasništvu "Stanoinga", te da njome nije obuhvaćena niti jedna nekretnina koju je "Stanoing" prodao bilo kojoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.