Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru
Priopćenje

Povodom više nepotpunih tekstova objavljenih u sredstvima javnog priopćavanja o kaznenom predmetu protiv 45-godišnjaka zbog počinjenja kaznenog djela bludne radnje iz čl. 193. st. 2. Kaznenog zakona, počinjenog na štetu 11-godišnje djevojčice u srpnju 2012. godine; u kojem je zaključen sporazum o priznanju krivnje i sankcije s okrivljenikom te mu izrečena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci, koja je zamijenjena radom za opće dobro; a povodom objavljenog Izvješća o radu Pravobraniteljice za djecu za 2014. godinu, objavljujemo priopćenje radi točnog informiranja javnosti. (13. 4. 2015.)
Općinsko državno odvjetništvu o Vukovaru postupalo je u navedenom kaznenom predmetu te podiglo optužnicu protiv okrivljenika zbog navedenog kaznenog djela, nakon čega je, a prije sjednice optužnog vijeća, zaključen sporazum s okrivljenikom  sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku, kojim je određena spomenuta sankcija, a koji sporazum je Općinski sud u Vukovaru prihvatio kao zakonit te izrekao po strankama predloženu sankciju. Pri tome valja napomenuti da je okrivljenik proveo u istražnom zatvoru vrijeme od gotovo četiri i pol mjeseca , a koje je vrijeme uračunato u izrečenu kaznu zatvora, iz čega proizlazi da je samo prestalo vrijeme do izrečenih 6 mjeseci zamijenjeno radom za opće dobro, i to u maksimalnom zakonom predviđenom trajanju od 60 dana.
Netočno je u pojedinim medijima objavljeno kako o zaključenom sporazumu nije bila obaviještena obitelj žrtve, jer je Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru, sukladno čl.  360. st. 5. Zakona o kaznenom postupku, obavijestilo oca oštećenog djeteta  o svim elementima zaključenog sporazuma, pa tako i o dogovorenoj sankciji, a na koju odluku otac nije imao primjedbi te je zaključeno kako su u potpunosti ispunjeni uvjeti za dostavu tako potpisanog sporazuma nadležnom sudu, a sukladno Naputku o pregovaranju i sporazumijevanju s okrivljenikom i priznavanju krivnje i sankcije.
Nakon saznanja o izrečenoj presudi, Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru, kao više državno odvjetništvo, sukladno svojim nadzornim ovlastima, zaključilo je kako je sporazumom dogovorena sankcija neadekvatna u konkretnom slučaju te je na isto ukazano Općinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru, odnosno zamjeniku koji je postupao u tom predmetu. Kako je, međutim, ocijenjeno da se ne radi o propustu koji bi predstavljao stegovno djelo u smislu odredbi Zakona o državnom odvjetništvu, to je na rad u konkretnom predmetu stavljena pisana primjedba, koja je uložena u osobni spis zamjenika zaduženog za navedeni predmet te će kao takva biti i cijenjena.
Napominjemo i kako je u pojedinim medijskim objavama netočno navedeno kako Ured pravobraniteljice za djecu, iako je državno odvjetništvo obavijestio o tom slučaju, nije dobio nikakav odgovor, jer je Pravobraniteljici za djecu nadležno državno odvjetništvo u vrlo kratkom roku dostavilo očitovanje na njene primjedbe, odnosno odgovor na oba njena upita.