Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru
Podnesena tužba protiv pravne osobe iz Zadra radi isplate

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je 28. prosinca 2017. podnijelo Trgovačkom sudu u Zadru tužbu tužiteljice Republike Hrvatske, zastupane po ovo državnom odvjetništvu, protiv tuženika pravne osobe iz Zadra radi isplate, a zbog korištenja luke posebne namjene odnosno luke nautičkog turizma Marine Zadar bez koncesije. (29. 12. 2017.)
Tužena pravna osoba već niz godina gospodarski koristi navedenu luku bez koncesije, a koja u kopnenom dijelu obuhvaća površinu od 15.714 kvadratnih metara te akvatorij površine 40.497 kvadratnih metara, odnosno ukupno 56.211 kvadratnih metara.
Člankom 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da je pomorsko dobro opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njenu osobitu zaštitu, a upotrebljava se ili koristi isključivo pod uvjetima ili na način propisan tim Zakonom.
Tužiteljica Republika Hrvatska se prije podnošenja tužbe obratila tuženiku sa zahtjevom za mirno rješenje spora na osnovi članka 186.a ZPP, no tužena pravna osoba se nije očitovala na taj zahtjev.
Tužiteljica Republika Hrvatska predlaže Trgovačkom sudu u Zadru da po provedenom postupku donese presudu kojom se nalaže tuženiku pravnoj osobi d.d. iz Zadra da tužiteljici Republici Hrvatskoj isplati iznos od 4.788.821,00 kuna (vrijednost predmeta spora) sa zakonskim zateznim kamatama, kao i da tužiteljici naknadi parnični trošak.