Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru
Podnijeta tužba protiv Općine Povljana radi utvrđenja prava vlasništva

Republika Hrvatska, zastupana po Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru, podnijela je Trgovačkim sudom u Zadru tužbu protiv tuženice Općine Povljane radi utvrđenja prava vlasništva i uknjižbe  na  kčbr. 1845 iste k.o. u naravi pašnjak površine 207356 kvadratnih metara i u zk.ul.2605 k.o. Povljana na kčbr.1846 i 1847 iste k.o., a na kojima je tuženica Općina Povljana upisana kao vlasnica predmetnih nekretnina temeljem rješenja Općinskog suda u Pagu od 21.travnja 2015. (11. 2. 2016.)

Na predmetnim nekretninama Općina Povljana je uknjižila svoje pravo vlasništvo u zemljišnim knjigama temeljem Uvjerenja upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, da se one nalaze unutar građevne zone. Nekretnine koje su predmet ove tužbe predstavljaju isključivo vlasništvo Republike Hrvatske jer su uvrštene u Program gospodarenja šumama i šumskim zemljištem 1982-1991, a i danas se nalaze u šumsko gospodarskoj osnovi.
Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama (Narodne novine 41/90) šume i šumska zemljišta, osim šuma u privatnom vlasništvu, predstavljaju vlasništvo Republike Hrvatske, bez obzira jesu li se nalazile unutar ili izvan građevne zone na dan 16. listopada 1990. Na taj je način Općina Povljana neosnovano upisala svoje pravo vlasništva u zemljišnim knjigama.
Slijedom navedenog, Republika Hrvatska podnijela je tužbu nadležnom sudu radi utvrđenja svoga vlasništva i zaštite imovine Republike Hrvatske.