Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru
Pravomoćnom presudom u predmetu Republika Hrvatska c/a Plovput d.o.o. Split utvrđeno je pravo vlasništva Republike Hrvatske nad objektom u k.o. Premuda

Općinski sud u Zadru je presudom od 5. studenog 2014. usvojio tužbu i tužbeni zahtjev Republike Hrvatske i utvrdio da je čest. zgr. 128, u naravi kuća površine 259 kvadratnih metara k.o. Premuda (svjetionik Gruica) pomorsko dobro. Županijski sud u Zadru je presudom od 7. siječnja 2015. odbio žalbu tuženika Plovputa d.o.o. Split i potvrdio navedenu presudu Općinskog suda u Zadru. (26. 2. 2015.)

Sud je prihvatio stav državnog odvjetništva izražen u tužbi i utvrdio da je predmetna nekretnina kao svjetionik namijenjena javnoj pomorskoj upotrebi za orijentaciju u pomorskoj navigaciji te predstavlja dio kopna koji je po svojoj namjeni u općoj upotrebi i time udovoljava zakonskoj definiciji pomorskog dobra koja je propisana u odredbi čl. 3. st.2. ZPDML, neovisno o tome nalazili se ta nekretnina; a s obzirom na udaljenost od mora; u minimalnom pojasu od mora sukladno čl. 4. ZPDML.
Slijedom toga je Republika Hrvatska ovlaštena obaviti polaganje naprijed navedenih presuda radi upisa predmetne nekretnine kao pomorskog dobra u polog isprava za k.o. Premuda.