Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru
Usvojena tužba Republike Hrvatske protiv Tankerkomerca d.d. Zadar

Trgovački sud u Zadru je svojom presudom od 21. siječnja 2015. u predmetu Republika Hrvatska protiv Tankerkomerc d.d. Zadar radi predaje pomorskog dobra, presudio kako se nalaže tuženiku Tankerkomerc d.d. Zadar da tužitelju Republici Hrvatskoj, putem Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture ili osobe koju ono ovlasti, preda u posjed luku posebne namjene–luku nautičkog turizma – Marina Zadar u granicama utvrđenim pravomoćnim rješenjem Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, sve u k.o. Zadar, kao i dio morskog akvatorija, a što se sve odnosi na Marinu Zadar. (26. 1. 2015.)
Sud utvrđuje da je pomorsko dobro opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, da ima njenu osobitu zaštitu, i da o njemu temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima vodi brigu, njime upravlja i odgovara Republika Hrvatska, te da slijedom toga Republici Hrvatskoj pripada i pravo za predaju pomorskog dobra od osobe koja to dobro drži bez valjane pravne osnove.