Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Donijeta odluka da se neće pokretati kazneni progon povodom prijave radnika HŽ Cargo d.o.o.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je donijelo odluku da neće pokretati kazneni progon povodom prijave radnika HŽ Cargo d.o.o. protiv predsjednika uprave društva HŽ Cargo d.o.o. I. L., bivšeg predsjednika uprave istog društva Z. R., izvršnog direktora društva Ž. M., direktora korporativnih financija društva v.r. K.Z., tajnice društva V. R. i voditeljice Službe za financijsko-računovodstvene poslove Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, ujedno i članice Nadzornog odbora tog društva S. B., prijavljenih zbog sumnje da su zaključenjem ugovora s trgovačkim društvom DIOKI d.d. o kupnji industrijskog kolosijeka i okolnog zemljišta oštetili trgovačko društvo HŽ Cargo d.o.o. za iznos od 17.400.000,00 kn, a protiv kojih je prijava podnijeta zbog moguće zlouporabe položaja, jer je po mišljenju podnositelja, kupnja navodno bila protivna interesima društva koje nije imalo planirana sredstva za kupnju, i nije proveden postupak javne nabave za kredit kojim je kolosijek kupljen. (15. 11. 2012.)

Povodom prijave su provedeni izvidi tijekom kojih je prikupljena sva raspoloživa dokumentacija koja se odnosi na kupoprodaju kolosijeka i obavljeni su potrebni obavijesni razgovori. Iz tako prikupljenih podataka utvrđeno je da je uprava trgovačkog društva HŽ Cargo d.o.o. postupala u skladu sa zakonom i uobičajenom procedurom koja se primjenjuje prilikom donošenja i provođenja takvih poslovnih odluka.
Navedena poslovna odluka donijeta je temeljem Zaključka Vlade RH od 22. ožujka 2012., kojim su Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture zaduženi da trgovačkim društvima Hrvatska elektroprivreda d.d., Hrvatske željeznice holding d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o. nalože da poduzmu sve potrebne radnje radi uključivanja u proces restrukturiranja trgovačkog društva DIOKI d.d. Radi provedbe navedenog Zaključka i potrebe žurnog iznalaženja rješenja financijskog izvora za isplatu zaostalih plaća radnicima društva DIOKI d.d. iskorišten je ranije započeti pregovarački proces vezan za kupnju industrijskog kolosijeka i zemljišta na Žitnjaku, u krugu tvornice DIOKI d.d.
Donoseći i provodeći poslovnu odluku o kupnji kolosijeka i zemljišta na Žitnjaku, Uprava društva HŽ Cargo d.o.o. nije prekoračila granice svojih ovlasti radi eventualnog pribavljanja osobne imovinske koristi ili protupravne imovinske koristi drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, pa stoga u njenim radnjama nema elemenata kaznenih djela iz čl. 337. i čl. 292. Kaznenog zakona.
Navedene okolnosti, uz činjenicu da je za sporni industrijski kolosijek i okolno zemljište ugovorena kupoprodajna cijena u iznosu znatno nižem od procijenjene (prodajna cijena je niža od procijenjene za 5.878.208,12 kuna) ukazuju da nema osnova sumnje da bi uprava društva sklapanjem kupoprodajnog ugovora počinila kazneno djelo sklapanja štetnog ugovora iz čl. 294. Kaznenog zakona.